committee

Fiskeri

Et forenklet og bæredygtigt fiskeri

Fiskeripolitikken skal forene en bred vifte af berørte parters interesser og samtidig sikre havmiljøets og fiskebestandenes levedygtighed på lang sigt, fiskernes levebrød samt fremtiden for de fiskerirelaterede erhverv og for kystsamfundene.

EPP-gruppen har beskyttet de nordlige fiskeres levebrød ved at støtte et regelsæt, der giver mulighed for et bæredygtigt fiskeri i Nordsøen. Vi har kæmpet for nye regler, der forenkler de foranstaltninger, fiskerne anvender til at fange fisk, samtidig med at foranstaltninger skræddersyes til de specifikke behov, der gør sig gældende i forbindelse med de enkelte former for fiskeri, således at der skabes fleksibilitet i sektoren, samtidig med at hovedmålet bevares: fiskeriressourcernes bæredygtighed.

Andet relateret indhold