Gør Europas fiskeri klar til fremtiden

18.01.2024 9:01

Gør Europas fiskeri klar til fremtiden

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven
Fisker

EPP-gruppen ønsker, at EU's fælles fiskeripolitik (CFP) skal reformeres og tilpasses, så den kan håndtere aktuelle udfordringer som dekarbonisering og generationsskifte.

I dag skal Europa-Parlamentet stemme om en betænkning om fremtiden for EU's fælles fiskeripolitik (CFP). Teksten fremhæver nødvendigheden af at finde en ny balance mellem de forskellige mål for den fælles fiskeripolitik ved at styrke dens socioøkonomiske og fødevaresikkerhedsmæssige dimensioner og sikre, at europæiske fiskere forbliver internationalt konkurrencedygtige.

"Fiskeri- og akvakultursektoren spiller en strategisk rolle i at sikre fødevaresikkerhed, den europæiske grønne pagt og opnåelse af målene for bæredygtig udvikling. Men den nuværende fælles fiskeripolitik tager ikke tilstrækkeligt hensyn til de socioøkonomiske og fødevareforsyningsmæssige aspekter," siger Gabriel Mato fra EPP-gruppen, som har udarbejdet Parlamentets betænkning.

Betænkningen opfordrer til en vurdering og reform af den fælles fiskeripolitik, hvor det er nødvendigt for at tilpasse den til de nye udfordringer. "Fiskerisektoren og hele værdikæden for fisk og skaldyr har været igennem flere hidtil usete udfordringer siden vedtagelsen af den fælles fiskeripolitik i 2013, herunder Brexit, COVID-19-pandemien og energikrisen. Den nuværende fælles fiskeripolitik giver ikke tilstrækkelige værktøjer til at sikre sektorernes modstandsdygtighed og konkurrenceevne og skal derfor reformeres for at tilpasse sig de nye udfordringer", siger Mato.

Teksten understreger også vigtigheden af, at den fælles fiskeripolitik inkorporerer regionale traditioner og samtidig samarbejder tæt med interessenter som laug og cofradias, og opfordrer den næste Europa-Kommission til at have en kommissær, der udelukkende beskæftiger sig med fiskeri.

Note til redaktører

EPP-gruppen er den største politiske gruppe i Europa-Parlamentet med 179 medlemmer fra alle EU medlemslande.

Andet relateret indhold