En langsigtet investeringsplan

EU har siden udbruddet af den globale økonomiske og finansielle krise lidt under et lavt investeringsniveau. EPP-gruppen har fra starten støttet 'Junckerplanen’ (Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, eller EFSI), der skal mobilisere private investeringer i Europa, med henblik på at vende udviklingen. Planen blev iværksat i 2015 og har alene i de første to år skabt over 300.000 jobs. I 2018 havde den mobiliseret næsten 200 milliarder euro, hvoraf en stor del udgjorde direkte støtte til små og mellemstore virksomheder. EFSI 2.0-planen, der blev lanceret tre år senere, har som mål at mobilisere investeringer til en værdi af 500 milliarder euro frem mod 2020.

Vi mener, at programmet skal videreføres efter 2020, også selv om EFSI ikke i sig selv kan lukke investeringshullet i Europa. For at booste den europæiske økonomi vil vi fortsat arbejde på at fjerne hindringer for det indre marked, forbedre investeringsforholdene og virksomhedernes vilkår og fortsætte udviklingen af Den Økonomiske og Monetære Union.

En stabil, bæredygtig økonomi

EPP-gruppens svar på eurokrisen – en bæredygtig økonomisk politik, finanspolitisk disciplin og strammere regler for banker  – har vist sig både effektiv og vellykket. Vi undervurderer ikke borgernes indsats i denne vanskelige periode. Det er grunden til, at vi er fortalere for al politik, der indebærer at have en stabil euro, fordi kun en sådan vil betyde, at der foretages investeringer, der skaber jobs og påvirker folks dagligdag.

Nu hvor vores økonomier er ved at rette sig, er det vigtigt, at vi lærer af fortiden. Vi har brug for bæredygtige økonomiske politikker og reformer, som kan mindske forskellen i levestandard i de forskellige EU-lande, baseret på principperne for en social markedsøkonomi, et fuldt udbygget indre marked, innovationsdrevne projekter og fair trade-prioriteter.

Euroområdet skal have den nødvendige absorptionskapacitet til at imødegå fremtidige eksterne stød og kunne forhindre en ny økonomisk krise. Lige så vigtigt for at forhindre en gentagelse af 2008 er en reform af banksektoren; det er nødvendigt for at sikre dels borgernes opsparinger, dels at skatteydernes penge ikke går til at redde nødlidende banker. Vi ønsker, at bankerne udviser ansvarlighed, og at bankunionen gennemføres, med henblik på at gøre bankerne robuste og styrke reguleringen og overvågningen af dem. For at opnå det skal bankerne reducere risikofyldte lån i deres portefølje. Samtidig skal vi respektere europæiske bankers særlige karakteristika. Endelig har vi brug for klare regler om restrukturering eller, om nødvendigt, lukning af banker, der udgør en alvorlig risiko for stabiliteten i systemet som helhed.