Pikaajaline investeerimiskava

Ülemaailmse majandus- ja finantskriisi puhkemisest alates on EL-i vaevanud investeeringute madal tase. ERP fraktsioon oli ’Junckeri plaani’ (Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond ehk EFSI) sünni juures eesmärgiga kaasata erainvesteeringuid selle trendi ümberpööramiseks. Plaan sai alguse 2015. aastal ning lõi ainuüksi esimese kahe aasta jooksul üle 300,000 töökoha. 2018. aastal oli kaasatud peaaegu 200 miljardit eurot, millest suur osa toetas väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid. Selle kolm aastat noorema venna EFSI 2.0 plaaniks on kaasata 500 miljardi väärtuses investeeringuid aastaks 2020.

Me usume, et programm peab jätkuma ka pärast 2020. aastat, isegi kui EFSI-st ei piisa puuduvate investeeringute katmiseks. Euroopa majanduse ergutamiseks tegeleme ka edaspidi siseturu takistuste eemaldamise, investeerimis- ja ärikeskkonna parandamise ning majandus- ja rahaliidu edasiarendamisega.

Stabiilne ja jätkusuutlik majandus

ERP fraktsiooni vastus eurokriisile, mis hõlmas endas jätkusuutlikku majanduspoliitikat, eelarvedistsipliini ning rangemaid reegleid pankadele, on osutunud tõhusaks ja edukaks. Me ei alahinda neid jõupingutusi, mida kodanikud pidid neil rasketel aegadel tegema. See on ka põhjus, miks kaitseme kõiki meetmeid, mis on suunatud stabiilse euro tagamiseks. See on ainus, mis annab hoo sisse töökohti loovatele investeeringutele ning mõjutab inimeste igapäevaelu.

Nüüd, kui meie majandus on taastumas, peame õppima minevikust. Vajame jätkusuutlikke majanduspoliitikaid ja -reforme, mis tooksid kogu Euroopa elatustaseme üksteisele lähemale, lähtudes sotsiaalse turumajanduse põhimõtetest, ühtse turu lõpuleviimisest, uuenduse-põhistest projektidest ning õiglase kaubanduse prioriteetidest.

Euroalal peab olema piisav vastupidavusvõime selleks, et seista vastu välismõjudele tulevikus ning suutma ennetada järjekordset majanduskriisi. Samavõrd oluline 2008. aasta kordumise ennetamisel on pangandussektori reform, mis on vajalik tagamaks seda, et säästud jääksid kaitstuks ning maksumaksjate raha ei kasutataks raskustes pankade päästmiseks. Me tahame, et pangad käituksid vastutustundlikult ning tahame viia lõpule pangandusliidu loomise, et muuta pangad kindlamaks ja tugevdada nende järelevalvet ja regulatsiooni. Selle saavutamiseks peavad pangad vähendama riskantsete laenude hulka oma portfellis. Samal ajal peame austama Euroopa pankade erilisi iseärasusi. Ühtlasi peame tegema selgeks restruktureerimise või vajadusel ka süsteemi stabiilsust tõsiselt ohustavate pankade sulgemise reeglid.