Дългосрочен инвестиционен план

Дългосрочен инвестиционен план

След глобалната икономическа и финансова криза ЕС страда от липса на инвестиции. Групата на ЕНП допринесе за създаването на „плана Юнкер“ (Европейски фонд за стратегически инвестиции или ЕФСИ) за мобилизиране на частните инвестиции в Европа, така че тази тенденция да бъде променена. Планът се прилага от 2015 г. и само през първите две години от приложението му бяха разкрити над 300 000 работни места. До 2018 г. чрез него бяха мобилизирани близо 200 милиарда евро, като голям процент от тази сума бе изразходвана за пряко подпомагане на МСП. С неговия приемник ЕФСИ 2.0, който е с три години по-дълъг, се планира до 2020 г. да бъдат мобилизирани инвестиции в размер на 500 милиарда евро.

Смятаме, че програмата трябва да продължи да се изпълнява и след 2020 г., дори ЕФСИ да не успее да компенсира изцяло недостига на инвестиции в Европа. За да подобрим европейската икономика, ще продължим да работим за премахването на пречките на вътрешния пазар, за подобряване на инвестиционния и бизнес климат и за по-нататъшното изграждане на икономическия и паричен съюз.

Стабилна, устойчива икономика>

Отговорът на Групата на ЕНП във връзка с кризата с еврото, съдържащ устойчиви политики в областта на икономиката, финансова дисциплина и по-строги правила за банките, доказа своята ефективност и успех. Не подценяваме усилията, които гражданите трябваше да положат в тези трудни времена. Защитаваме всички политики, насочени към стабилизиране на еврото, защото само така ще стимулираме инвестиции, които водят до разкриване на работни места и могат да се отразят върху ежедневието на хората.

На фона на възстановяването на икономиките ни трябва да извлечем поуките от миналото. Имаме нужда от устойчиви политики и реформи в областта на икономиката, чрез които да се заличат разликите в жизнения стандарт на всички европейци, които да се опират на принципите на социалната пазарна икономика, завършването на единния пазар, иновационните проекти и справедливата търговия.

Еврозоната трябва да разполага с адекватен капацитет за поемане на загуби, за да може да противодействаме на бъдещи външни сътресения и да предотвратим още една икономическа криза. За да избегнем 2008 г., е важно и да се проведе реформа в банковия сектор, необходима, за да гарантираме сигурността на спестяванията Ви, както и това, че парите на данъкоплатците няма да се използват за погасяване на дълговете на банки в несъстоятелност. Искаме банките да действат отговорно, както и да завършим банковия съюз, така че да ги подсилим и да укрепим регламентирането и надзора им. За целта банките трябва да намалят обема на рисковите заеми по своите сметки. Същевременно трябва да се съобразяваме с особеностите на европейските банки. Освен това имаме нужда от ясни правила за преструктуриране или, когато е необходимо, за затваряне на банки, които създават риск за стабилността на общата система.

Инвестиции за повече работни места