Een investeringsplan voor de lange termijn

Sinds de wereldwijde economische en financiële crisis gaat de EU gebukt onder lage investeringen. De EVP-Fractie stond aan de oorsprong van het ‘Juncker-plan’ (Europees Fonds voor strategische investeringen of EFSI) om in Europa particuliere investeringen te mobiliseren om deze trend om te keren. Het plan ging van start in 2015 en heeft alleen al in de eerste twee jaar ruim 300 000 banen opgeleverd. In 2018 heeft het al bijna 200 miljard euro gemobiliseerd, waarvan een groot deel rechtstreeks wordt gebruikt ter ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf (mkb). Drie jaar later was het de beurt aan EFSI 2.0. Het plan hoopt tot 2020 investeringen te mobiliseren ter waarde van 500 miljard euro.

Wij zijn van mening dat het programma ook na 2020 zou moeten voortbestaan, ook al kan het EFSI alleen natuurlijk niet de hele investeringskloof van Europa overbruggen. Om de Europese economie te stimuleren, zullen wij ons blijven inzetten om hindernissen voor de interne markt weg te nemen, het investerings- en bedrijfsklimaat te verbeteren en de Economische en Monetaire Unie verder te ontwikkelen.

Een stabiele, duurzame economie

Het antwoord van de EVP-Fractie op de eurocrisis - bestaande uit duurzaam economisch beleid, belastingdiscipline en striktere regels voor banken - is effectief en succesvol gebleken. Wij onderschatten de inspanningen die de burgers in deze moeilijke tijden hebben moeten meemaken zeker niet. Daarom verdedigen we alle beleidslijnen die erop gericht zijn een stabiele euro te verkrijgen, want alleen zo kunnen de investeringen worden verkregen die werkgelegenheid opleveren en die het dagelijks leven van mensen beïnvloeden.

Nu onze economieën aan de herstellende hand zijn, moeten we lessen trekken uit het verleden. We hebben een duurzaam economisch beleid en duurzame economische hervormingen nodig die de levensstandaard van alle Europeanen dichter bij elkaar brengen, gebaseerd op de principes van de sociale markteconomie, de voltooiing van de gemeenschappelijke markt, innovatiegerichte projecten en prioriteiten voor een eerlijke handel.

De eurozone moet over de juiste absorptiecapaciteiten beschikken om toekomstige buitenlandse schokken op te vangen en een nieuwe economische crisis te voorkomen. Minstens zo belangrijk om een herhaling van 2008 te vermijden, is een hervorming van de banksector, om te verzekeren dat uw besparingen veilig zijn en dat het geld van de belastingbetalers niet wordt gebruikt om failliete banken uit te kopen. Wij willen dat de banken zich verantwoord gedragen. Om ze betrouwbaarder te maken en hun regulering en supervisie op te voeren, willen we de Bankenunie voltooien. Hiertoe moeten banken het aantal riskante leningen in hun boeken terugdringen. Tegelijkertijd moeten we de specifieke eigenschappen van Europese banken respecteren. Verder hebben we duidelijke regels nodig om banken te herstructureren, en indien nodig, zelfs te sluiten als zij een ernstig risico voor het hele systeem vormen.