Pitkäaikainen investointisuunnitelma

EU on kärsinyt maailmanlaajuisesta talous- ja rahoituskriisistä lähtien investointien vähäisyydestä. EPP-ryhmä oli alullepanijana investointisuunnitelmassa (Euroopan strategisten investointien rahasto eli ESIR), jolla hankitaan yksityisiä investointeja Eurooppaan tämän suuntauksen kääntämiseksi. Suunnitelma käynnistyi vuonna 2015, ja se on luonut yli 300 000 työpaikkaa pelkästään kahden ensimmäisen vuotensa aikana. Vuoteen 2018 mennessä sen avulla on hankittu lähes 200 miljardia euroa, joista suurella osalla tuetaan suoraan pk-yrityksiä. Suunnitelman kolme vuotta nuoremman veljen, ESIR 2.0:n, tavoitteena on hankkia vuoteen 2020 mennessä 500 miljardin euron arvosta investointeja.

Meidän mielestämme ohjelmaa pitäisi jatkaa vuoden 2020 jälkeen, vaikka ESIR yksin ei pystykään kuromaan Euroopan investointikuilua umpeen. Jatkamme Euroopan talouden edistämiseksi työtä, jotta sisämarkkinoilta poistetaan esteet, parannetaan investointi- ja liiketoimintaympäristöä ja kehitetään edelleen talous- ja rahaliittoa.

Vakaa ja kestävä talous

EPP-ryhmän vastaus eurokriisiin koostuu kestävästä talouspolitiikasta, julkisen talouden kurinalaisuudesta ja pankkien sääntöjen tiukentamisesta, ja se on osoittautunut tehokkaaksi ja menestyksekkääksi. Emme aliarvioi koettelemuksia, joita kansalaisilla on ollut näinä vaikeina aikoina. Siksi puolustamme kaikkea politiikkaa, jonka päämääränä on vakaa euro, koska vain se tuo investointeja, jotka luovat työpaikkoja, ja vaikuttaa ihmisten jokapäiväiseen elämään.

Kun taloutemme ovat nyt elpymässä, on aika ottaa oppia menneestä. Tarvitsemme kestävää talouspolitiikkaa ja uudistuksia, joilla voidaan lähentää kaikkien eurooppalaisten elintasoja sosiaalisen markkinatalouden periaatteiden, sisämarkkinoiden loppuunsaattamisen, innovaatiopohjaisten hankkeiden ja oikeudenmukaisen kaupan painopistealojen perusteella.

Euroalueella on oltava asianmukainen vastaanottokyky, jotta se pystyy torjumaan tulevat ulkoiset iskut ja estämään uuden talouskriisin. Vuoden 2008 tapahtumien toistumisen estämiseksi tarvitaan myös pankkisektorin uudistus. Sillä varmistetaan, että säästöt pysyvät turvassa ja että veronmaksajien rahoja ei käytetä kaatuvien pankkien pelastamiseen. Haluamme pankkien toimivan vastuullisesti ja haluamme saattaa pankkiunionin päätökseen, jotta pankeista saadaan entistä vakaampia ja jotta niiden sääntelyä ja valvontaa voidaan vahvistaa. Tämän aikaansaamiseksi pankkien on vähennettävä riskilainojen määrää tileissään. Samalla on kuitenkin otettava huomioon eurooppalaisten pankkien erityisominaisuudet. Lisäksi tarvitaan selkeät säännöt sellaisten pankkien uudelleenjärjestelylle tai tarvittaessa sulkemiselle, jotka aiheuttavat vakavan riskin koko pankkijärjestelmän vakaudelle.