Ilgalaikis investicijų planas

Nuo pat pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės laikų ES kenčia dėl mažų investicijų. ELP frakcija inicijavo vadinamąjį Junkerio planą (Strateginis investicijų planas Europai, arba EFSI), siekdama mobilizuoti privačias investicijas Europoje ir pakeisti šią tendenciją. Minėtas planas buvo pradėtas vykdyti 2015 m., ir tik per pirmuosius dvejus metus buvo sukurta daugiau kaip 300 000 darbo vietų. Iki 2018 m. buvo sutelkta beveik 200 mlrd. eurų, didžioji dalis kurių buvo tiesiogiai skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms. Trejais metais jaunesnis jo „brolis“ EFSI 2.0 iki 2020 m. turėtų padėti investicijoms sutelkti 500 mlrd. eurų.

Viliamės, kad ši programa tęsis ir po 2020 m., net jei vien tik EFSI nesugebės išspręsti nepakankamų investicijų problemos Europoje. Siekdami skatinti Europos ekonomiką, mes ir toliau stengsimės pašalinti kliūtis vidaus rinkoje, gerinsime investicijų ir verslo aplinką bei vystysime Ekonominę ir pinigų sąjungą.

Stabili, tvari ekonomika

ELP frakcijos atsaką į euro krizę – tvari ekonominė politika, fiskalinė drausmė ir griežtesnės taisyklės bankams – pasirodė esąs veiksmingas ir sėkmingas. Mes nenuvertiname savo piliečių pastangų, kurias jie įdėjo šiuo sunkiu laikotarpiu. Būtent todėl palaikome visas politikos priemones, skirtas užtikrinti, kad euras būtų stabilus, nes tik tai skatina investicijas, kurios padeda sukurti darbo vietas ir gerina kasdienį žmonių gyvenimą.

Dabar, kai mūsų ekonomika atsigauna, turime pasimokyti iš savo praeities klaidų. Mums reikalinga tvari ekonominė politika ir reformos, kurios padėtų sumažinti europiečių gyvenimo lygio skirtumus, vadovaujantis socialinės rinkos ekonomikos principais, bendrosios rinkos sukūrimu, inovacijomis paremtais projektais ir sąžiningos prekybos prioritetais.

Euro zona turi būti pajėgi atsilaikyti prieš būsimus išorės veiksnius ir užkirsti kelią dar vienai ekonomikos krizei. Siekiant užkirsti kelią 2008 m. krizės pasikartojimui, toks pat svarbus vaidmuo tenka bankų sektoriaus reformai, kuri turėtų užtikrinti, kad jūsų santaupos būtų saugios, o mokesčių mokėtojų pinigai nebūtų skirti bankrutuojantiems bankams gelbėti. Norime, kad bankai veiktų atsakingai, būtų tvirtesni, o jų veikla būtų geriau reguliuojama ir prižiūrima, taigi raginame sukurti Bankų sąjungą. Tam bankai turi sumažinti rizikingų paskolų kiekį. Tuo pačiu metu privalome atsižvelgti ir į konkrečias Europos bankų ypatybes, taigi reikia parengti aiškias restruktūrizavimo taisykles arba, jei reikia, uždaryti bankus, keliančius rimtą grėsmę sistemos stabilumui.