Ilgtermiņa ieguldījumu plāns

Kopš pasaules ekonomikas un finanšu krīzes ES ir ietekmējuši zemi ieguldījumu līmeņi. ETP grupa piedalījās “Junkera plāna” izveidē (Eiropa Stratēģisko investīciju fonds vai EFSI), lai mobilizētu privātos ieguldījumus Eiropā un tādējādi izmainītu šo tendenci. Plāns tika sākts 2015. gadā un tikai divos pirmajos gados vien ir radījis vairāk nekā 300 000 darba vietu. Līdz 2018. gadam tas bija mobilizējis gandrīz 200 miljardu eiro; daudzi no šiem līdzekļiem tieši atbalstīja MVU. Šī plāna trīs gadus jaunākais brālis EFSI 2.0 paredz līdz 2020. gadam mobilizēt ieguldījumus 500 miljardu eiro apmērā.

Mēs uzskatām, ka programmai jāturpinās vēl pēc 2020. gada, pat ja EFSI viens pats nespēj aizpildīt Eiropā radušos ieguldījumu trūkumu. Lai stimulētu Eiropas ekonomiku, mēs turpināsim strādāt, lai novērstu šķēršļus, kas kavē iekšējo tirgu, uzlabosim ieguldījumu un uzņēmējdarbības vidi un attīstīsim tālāk Ekonomikas un monetāro savienību.

Stabila, ilgtspējīga ekonomika

ETP grupas reakcija uz eiro krīzi – ilgtspējīgas ekonomiskas politika, fiskālā disciplīna un stingrāki noteikumi bankām – ir izrādījusies efektīva un sekmīga. Mēs pienācīgi novērtējam pilsoņu pūliņus, kas viņiem bija jāpieliek šajos grūtajos laikos. Tāpēc mēs aizstāvam visas politikas jomas, kuru mērķis ir stabils eiro, jo tikai tas stimulēs ieguldījumus, kas rada darba vietas, un ietekmēs cilvēku ikdienas dzīvi.

Tagad, kad mūsu ekonomika atveseļojas, mums jāmācās no pagātnes notikumiem. Mums ir ļoti nepieciešama ilgtspējīga ekonomiskā politika un reformas, kas tuvina visu eiropiešu dzīves līmeni, pamatojoties uz sociālās tirgus ekonomikas principiem, vienotā tirgus izveidi, uz inovācijām balstītiem projektiem un godīgas tirdzniecības prioritātēm.

Eirozonai jābūt atbilstošām līdzekļu apgūšanas iespējām, lai pretotos turpmākiem ārējiem satricinājumiem un spētu novērst vēl vienu ekonomisko krīzi. Lai novērstu 2008. gada atkārtošanos, vienlīdz svarīga ir banku nozares reforma, kas nepieciešama, lai nodrošinātu, ka jūsu ieguldījumi arī turpmāk ir drošībā un ka nodokļu maksātāju nauda nekalpo bankrotējošu banku glābšanai. Mēs vēlamies, lai bankas darbotos atbildīgi un vēlamies pabeigt Banku savienības izveidi, lai tās padarītu stabilākas un stiprinātu banku regulējumu un uzraudzību. Lai to sasniegtu, bankām jāsamazina riskantu aizdevumu summas. Tajā pašā laikā mums jārespektē Eiropas banku raksturīgās iezīmes. Tāpat mums nepieciešami skaidri noteikumi banku pārstrukturēšanai vai vajadzības gadījumā slēgšanai, ja tās rada nopietnu risku sistēmas stabilitātei kopumā.