Hosszú távú beruházási terv

A globális gazdasági és pénzügyi válság óta az EU-ban problémát jelent a beruházások alacsony szintje. Az EPP Képviselőcsoport jelen volt a „Juncker-terv” (Európai Stratégiai Befektetési Alap vagy EFSI) megszületésénél, amely mozgósítja az európai magánbefektetéseket e trend megfordítása érdekében. A terv 2015-ben vette kezdetét, és csupán az első két év során több mint 300 000 munkahelyet hozott létre. 2018-ra már közel 200 milliárd eurót mozgósított, amelynek jelentős része közvetlenül a kkv-kat támogatja. A terv három évvel későbbi utódja – az EFSI 2.0 – a tervek szerint 2020-ig 500 milliárd euró értékű beruházást eredményez majd.

Úgy véljük, hogy a programnak 2020 után is folytatódnia kell, még akkor is, ha az EFSI önmagában nem tudja megszüntetni az európai beruházási hiányt. Az európai gazdaság fellendítése érdekében folytatni fogjuk a belső piac akadályainak felszámolását, a beruházási és üzleti környezet javítását, valamint a gazdasági és monetáris unió továbbfejlesztését.

Stabil, fenntartható gazdaság

Az EPP Képviselőcsoportnak az euróválságra adott válasza – amely a fenntartható gazdaságpolitikát, a költségvetési fegyelmet és a bankok szigorúbb szabályozását tartalmazza – hatékonynak és sikeresnek bizonyult. Nem becsülhetjük alá mindazokat az erőfeszítéseket, amelyeket az állampolgároknak kellett megtenniük e nehéz időkben. Ezért védjük az összes olyan politikát, amelynek célja az euró stabilitása, hiszen csak ez vezethet olyan beruházásokhoz, amelyek munkahelyeket teremtenek és hatással lesznek az emberek mindennapi életére.

Most, hogy gazdaságaink felépülőben vannak, le kell vonnunk a közelmúlt tanulságait. Olyan fenntartható gazdaságpolitikákra és reformokra van szükségünk, amelyek az európai polgárok eltérő életszínvonalait közelítik egymáshoz a szociális piacgazdaság elvei, az egységes piac megvalósítása, az innovációvezérelt projektek és a tisztességes kereskedelmi prioritások alapján.

Az euróövezetnek megfelelő abszorpciós kapacitással kell rendelkeznie a jövőbeli külső sokkhatások leküzdésére, és képesnek kell lennie arra, hogy elejét vegye egy újabb gazdasági válságnak. A 2008-as válság megismétlődésének megelőzésében ugyanilyen fontos a bankszektor reformja, amelyre annak biztosításához van szükség, hogy a megtakarítások továbbra is biztonságban legyenek, és hogy az adófizetők pénze ne csődbe jutó bankok megmentését szolgálja. Azt akarjuk, hogy a bankok felelősségteljesen járjanak el, és szeretnénk kiteljesíteni a Bankszövetséget, hogy az stabilabb legyen, és megerősítse a bankokra vonatkozó szabályozásokat és felügyeletet. Ennek érdekében a bankoknak csökkenteniük kell a könyveikben szerepelő kockázatos hitelek mennyiségét. Ugyanakkor tiszteletben kell tartanunk az európai bankok sajátosságait. Továbbá egyértelmű szabályokra van szükségünk az olyan bankok szerkezetváltásához, vagy szükség esetén megszüntetéséhez, amelyek a bankrendszer egészére nézve komoly kockázatot jelentenek.