Other EU Institutions

Medparlamentarne delegacije Evropskega parlamenta skupaj s svojimi odbori za zunanje zadeve, razvoj in mednarodno trgovino, zagotavljajo parlamentarno dimenzijo zunanji diplomaciji Evropske unije. Skupaj zagotavljajo forum za redni dialog in izmenjavo mnenj glede tem skupnega interesa, ki EU pomagajo razviti razmerja z vrstniki iz tretjih držav. Sestanki so na sporedu redno v Bruslju in v partnerskih državah. EU pomagajo poglobiti partnerstva, razumeti politično situacijo držav in promovirati evropske vrednote: demokracijo, pravno državo in spoštovanje človekovih pravic in svoboščin.

Stolpi in kupole mošeje

Skupina ELS znotraj medparlamentarnih delegacij

Ta parlamentarna dimenzija zunanje diplomacije prinaša vrednost delu parlamentarnih odborov, ki se ukvarjajo z zunanjimi odnosi; zagotavlja strokovno znanje iz prve roke, ki temelji na neposrednem stiku s kolegi na terenu in, kadar je to mogoče, omogoča dialog s političnimi silami, ki so blizu naši politični družini.

Kot največja politična skupina v EP ima naša skupina največje število poslancev, ki sodelujejo v medparlamentarnih delegacijah in vodijo velik del le-teh. Naši člani so močno zavezani k uporabi tega instrumenta parlamentarne diplomacije, da bi na vseh dvostranskih in večstranskih ravneh vplivali na odnose Parlamenta s tretjimi državami.

Glede na trenutne izzive so naše prednostne naloge Vzhodno in Južno sosedstvo ter Zahodni Balkan. Prav tako se zanimamo za druge države in regije, ki imajo sporazume z EU, vključno s pridružitvenimi sporazumi, sporazumi o stabilizaciji in sodelovanju ter sporazumi o prosti trgovini.

Naši poslanci, ki delajo za delegacije, so običajno vključeni tudi v pripravo nujnih resolucij EP, ki se odzivajo na situacije nasilja in kršitve človekovih pravic po vsem svetu. Strokovno znanje in zavezanost naše skupine sta skupini omogočila, da vodi veliko različnih občutljivih dosjejev na področju zunanjih zadev.

Medparlamentarna skupščina

Nekatere parlamentarne delegacije sodelujejo v medparlamentarnih skupščinah. Te vključujejo parlamentarno skupščino NATA, delegacijo v parlamentarni skupščini Evro-Latinska Amerika, delegacijo na skupni parlamentarni skupščini ACP-EU, delegacijo v parlamentarni skupščini Euronest in delegacijo v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje.


Medparlamentarna delegacija (IPM)

EP je ustanovil medparlamentarne delegacije po tem, ko se je odločil okrepiti parlamentarno razsežnost svojega dialoga z velikim številom tretjih držav po vsem svetu, vključno z Iranom, Irakom, Japonsko, Kitajsko in Indijo.


Skupni parlamentarni odbor (JPC)

EP ustanovi skupne parlamentarne odbore z državami kandidatkami ali državami, ki so z EU podpisale pridružitvene sporazume. Ti odbori so sestavljeni iz enakega števila poslancev Evropskega parlamenta in partnerskega parlamenta. JPC ocenjuje napredek pri pristopu za države kandidatke. Primeri JPC vključujejo Turčijo in Severno Makedonijo (EU kandidatki); Norveško, Islandijo in Lihtenštajn (kot del evropskega gospodarskega prostora) ter Mehiko in Čile (v skladu s pridružitvenim sporazumom).


Parlamentarni odbor za sodelovanje (PCC)

Parlamentarni odbori za sodelovanje temeljijo na posebnih sporazumih z državami, ki so del evropske vzhodne sosedske politike (Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Moldavija in Ukrajina), skupaj z državami, s katerimi je Evropa sklenila sporazume o partnerstvu in sodelovanju (PCA), vključno z Rusijo, Uzbekistanom, Kazahstanom, Kirgizistanom in Turkmenistanom. Njihova naloga je slediti izvajanju SPS. Poslanci bodo spremljali tudi politične in gospodarske dejavnosti nekaterih držav in njihove prizadevanje za vpliv na sosednje in druge države.


Stabilizacijsko-pridružitveni parlamentarni odbor (SAPC)

Stabilizacijsko-pridružitveni parlamentarni odbori so ustanovljeni s tistimi državami jugovzhodne Evrope, kjer je začel veljati stabilizacijsko-pridružitveni sporazum (SPS). Primeri teh držav so Albanija, Črna gora in Srbija.


Dialog čezatlantskega zakonodajalca

Cilj tega posebnega medparlamentarnega sodelovanja je okrepiti parlamentarne vezi med EU in Kongresom ZDA ter podporne dejavnosti, ki jih je razvila delegacija EP za odnose z Združenimi državami Amerike.

Vzhodno sosedstvo

V parlamentarni skupščini Euronest ocenjujemo uspeh in izzive Vzhodnega partnerstva EU z državami, ki mejijo na Evropo, in se Evropi želijo približati. Prav tako želimo spodbujati demokracijo, blaginjo, stabilnost in varnost v regiji.

Države širitve

Širitev EU je eden izmed največjih zgodovinskih uspehov EU. Verjamemo, da je politika širitve bistveno orodje za spodbujanje evropskih vrednot in omogočanje dostopnosti EU drugim evropskim državam.

Sredozemske politike

Menimo, da je napredna sosedska politika ključna in prispeva k boljšemu razumevanju med EU in njenimi sredozemskimi partnerji, s katerimi sodelujemo na področjih, kot so migracije, vera, varstvo okolja, izobraževanje in usposabljanje.

Nektarios Ioannou, predstavnik pravoslavnih cerkva v Evropski uniji, se pogovarja z Emmanuelom Pisaniem, direktorjem Inštituta za znanosti in teologijo religij na Katoliškem inštitutu v Parizu

Medkulturni dialog

Verjamemo, da je svoboda vere temeljna pravica, ki jo moramo braniti. Iščemo priložnosti za dialog in sodelovanje z verskimi skupnostmi, da bi razumeli svoje misli o vprašanjih, kot so družbene napetosti, migracije in izobraževanje.

Dialog Windhoek

Cilj naše pobude za afriško politiko je razviti sodelovanje z našimi afriškimi partnerji in afriškimi političnimi strankami, ki zagotavljajo forum za izmenjavo idej in najboljših praks. Temelji na izvirnem dialogu Windhoek, ki se je začel leta 1996.

Afriški in evropski uradniki sodelujejo v razpravi