Mediterranean policy

Sodelovanje med EU in sredozemskimi državami temelji na barcelonskem procesu, ki se je začel leta 1995 s podpisom Barcelonske deklaracije. Partnerstvo je bilo obnovljeno z otvoritvijo Unije za Sredozemlje 13. julija 2008.

Edinstven in ambiciozen barcelonski proces predstavlja prelomnico v evro-sredozemskih odnosih. Novi regionalni odnosi temeljijo na širokem okviru političnih, gospodarskih in družbenih odnosov med EU in državami južnega Sredozemlja s parlamentarno dimenzijo, ki jo zastopa Parlamentarna skupščina Unije za Sredozemlje (UfM-PA).

Close-up of an olive tree in the sunset


Skupina ELS meni, da je napredna sosedska politika ključna, saj prispeva k boljšemu razumevanju med EU in njenimi sredozemskimi partnerji. Podpiramo solidarnostno sredozemsko politiko, ki bo sposobna izpolniti številne izzive miru, stabilnosti, nezakonitega priseljevanja, boja proti terorizmu, varnosti, medsebojnega razumevanja in spoštovanja človekovih pravic.

Sodelujemo z našimi sredozemskimi partnerji, da bi opredelili prednostne naloge na področjih, kot so migracije, vera, varstvo okolja, izobraževanje in usposabljanje. Prav tako si prizadevamo za udeležbo žensk v gospodarskem, političnem in družbenem življenju, dostopu žensk do izobraževanja in zdravstvene oskrbe ter projektov in programov, namenjenih ženskam.

Naša delovna skupina ELS za sredozemsko politiko je zavezana dihanju novega političnega življenja v evro-sredozemske odnose. Redno se sreča z veleposlaniki sredozemskih držav, uradniki iz ustreznih institucij EU in strokovnjaki, da ocenijo dejavnosti skupine v zvezi z UfM-PA in okrepijo naše politične odnose s strankami južnega Sredozemlja in skupinami s podobnimi političnimi položaji in vrednotami. Organiziramo tudi konference, zaslišanja in misije za ugotavljanje dejstev v državah v regiji.

Sorodno stališče

Urejanje zunanjih zadev

Sorodne objave

No result

Monthly reviews

No result

Ostali povezani dokumenti

No result