Other EU Institutions

Οι διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μαζί με τις Επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων, Ανάπτυξης και Διεθνούς Εμπορίου προετοιμάζουν την κοινοβουλευτική εξωτερική διπλωματία της ΕΕ. Μαζί, οργανώνουν ένα φόρουμ για τακτικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία βοηθούν την ΕΕ να αναπτύξει σχέσεις με εταίρους από τρίτες χώρες. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται τακτικά τόσο στις Βρυξέλλες, όσο και στις χώρες εταίρους. Βοηθούν την ΕΕ να εμβαθύνει τις εταιρικές σχέσεις, να κατανοήσει τις πολιτικές καταστάσεις και να προωθήσει τις αξίες της ΕΕ: δημοκρατία, κράτος δικαίου και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Οι πυργίσκοι και οι θόλοι ενός τζαμιού

Η Κ.Ο. του ΕΛΚ στις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες

Η κοινοβουλευτική αυτή διάσταση της εξωτερικής διπλωματίας προσθέτει αξία στο έργο των κοινοβουλευτικών επιτροπών που ασχολούνται με τις εξωτερικές σχέσεις. Παρέχει εμπειρογνωμοσύνη που βασίζεται στην άμεση επαφή με ομολόγους στην αντίστοιχη χώρα, και, όπου είναι εφικτό, επιτρέπει τον διάλογο με πολιτικές δυνάμεις που πρόσκεινται στην πολιτική μας οικογένεια.

Ως η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο ΕΚ, η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα έχει τον μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών που συμμετέχουν σε διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες, και προεδρεύει μεγάλο ποσοστό αυτών. Τα μέλη μας δεσμεύονται  να κάνουν χρήση αυτού του μέσου κοινοβουλευτικής διπλωματίας για να επηρεάσουν τις σχέσεις του ΕΚ με τρίτες χώρες τόσο σε διμερές, όσο και σε πολυμερές επίπεδο σε όλους τους σημαντικούς τομείς της συνεργασίας.

Δεδομένων των σημερινών προκλήσεων, προτεραιότητά μας αποτελούν η Ανατολική και Νότια Γειτονία και τα Δυτικά Βαλκάνια. Ενδιαφερόμαστε επίσης και  για άλλες χώρες και περιφέρειες που συνάπτουν συμφωνίες με την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών σύνδεσης, των συμφωνιών σταθεροποίησης και συνεργασίας και των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών.

Οι βουλευτές μας, που είναι μέλη αντιπροσωπειών, συνηθώς συμμετέχουν και στην προετοιμασία των κατεπειγόντων ψηφισμάτων του ΕΚ που αφορούν περιστατικά βίας και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Χάρη στην  εμπειρογνωμοσύνη και την δέσμευση της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, ήμαστε υπεύθυνοι για πολλούς διαφορετικούς ευαίσθητους φακέλους στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων.

Διακοινοβουλευτική Συνέλευση

Ορισμένες κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες συμμετέχουν σε διακοινοβουλευτικές συνελεύσεις. Αυτές περιλαμβάνουν την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ, την Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής, την Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, την Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Ανατολικών Γειτονικών Χωρών (EURONEST), και την Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο.


Διακοινοβουλευτική Αντιπροσωπεία

Το ΕΚ, έπειτα από όταν αποφάσισε να ενισχύσει την κοινοβουλευτική διάσταση του διαλόγου του με μεγάλο αριθμό τρίτων χωρών ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, του Ιράκ, της Ιαπωνίας, της Κίνας και της Ινδίας, δημιούργησε διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες.


Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή (ΜΚΕ)

Το ΕΚ συστήνει Μικτές Κοινοβουλευτικές Επιτροπές με υποψήφιες χώρες ή χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ. Οι επιτροπές αυτές απαρτίζονται από ίσο αριθμό βουλευτών τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και από το αντίστοιχο κοινοβούλιο των εταίρων. Η ΜΚΕ εκτιμά την πρόοδο όσον αφορά την προσχώρηση των υποψήφιων χωρών. Στις ΜΚΕ περιλαμβάνονται, παραδείγματος χάριν, η Τουρκία και η Βόρεια Μακεδονία (υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ), η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν (ως τμήμα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) και το Μεξικό και η Χιλή (υπό  τη μορφή συμφωνίας σύνδεσης).


Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Συνεργασίας βασίζονται σε ειδικές συμφωνίες με χώρες που αποτελούν μέρος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ανατολικής Γειτονίας (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Μολδαβία και Ουκρανία) καθώς και χώρες με τις οποίες η Ευρώπη έχει συνάψει Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (ΣΕΣΣ), συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, του Ουζμπεκιστάν, του Καζακστάν, του Κιργιζιστάν και του Τουρκμενιστάν. Ο ρόλος τους είναι να παρακολουθήσουν την εφαρμογή της ΣΕΣΣ. Οι βουλευτές του ΕΚ θα ελέγχουν επίσης τις πολιτικές και οικονομικές δραστηριότητες ορισμένων χωρών και τις προσπάθειές τους να επηρεάσουν τις γειτονικές και άλλες χώρες.


Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Συγκροτούνται Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στις οποίες έχει τεθεί σε ισχύ μία συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης (ΣΣΣ), όπως για παράδειγμα στην Αλβανία , το Μαυροβούνιο και τη Σερβία.


Διατλαντικός νομοθετικός διάλογος

Αυτός ο ειδικός τύπος διακοινοβουλευτικής συνεργασίας αποσκοπεί στην ενίσχυση των κοινοβουλευτικών δεσμών μεταξύ της ΕΕ και του Κογκρέσου των ΗΠΑ, καθώς και στην στήριξη των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει η αντιπροσωπεία του ΕΚ για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Eastern neighbourhood image

Ανατολική γειτονιά

Στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest, αξιολογούμε την επιτυχία και τις προκλήσεις της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης της ΕΕ με τις χώρες που συνορεύουν με την Ευρώπη και θέλουν συσφίξουν τις σχέσεις. Στόχος μας είναι επίσης η προώθηση της δημοκρατίας, της ευημερίας, της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή.

Enlargement countries image

Χώρες διεύρυνσης

Η διεύρυνση, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ΕΕ, θεωρούμε ότι είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο για την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών σε άλλες ευρωπαικές χώρες, οι οποίες θα χαίρουν των ίδιων προνομίων με εκείνες της ΕΕ.

Mediterranean policy image

Μεσογειακή πολιτική

Θεωρούμε θεμελιώδη μια προηγμένη πολιτική γειτονίας, η οποία συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση μεταξύ της ΕΕ και των μεσογειακών εταίρων της, με τους οποίους συνεργαζόμαστε σε τομείς όπως η μετανάστευση, η θρησκεία, η προστασία του περιβάλλοντος, η εκπαίδευση και η κατάρτιση.

Ο Νεκτάριος Ιωάννου, Εκπρόσωπος των Ορθοδόξων Εκκλησιών στην Ευρωπαϊκή  Ένωση, μιλάει στον Emmanuel Pisani, Διευθυντή του Ινστιτούτου Επιστημών και Θεολογικών Σπουδών στο Καθολικό Ινστιτούτο του Παρισιού

Διαπολιτισμικός διάλογος

Πιστεύουμε ότι η ελευθερία της θρησκείας είναι ένα βασικό δικαίωμα που πρέπει να υπερασπιστούμε. Αναζητούμε ευκαιρίες για διάλογο και συνεργασία με τις θρησκευτικές κοινότητες, για να κατανοήσουμε τον τρόπο σκέψης τους σε θέματα όπως οι κοινωνικές εντάσεις, η μετανάστευση και η εκπαίδευση.

Διάλογος του Γουίντχουκ

Η πρωτοβουλία μας για την αφρικανική πολιτική έχει σαν στόχο να αναπύξει την συνεργασία με τους αφρικανούς εταίρους μας και τα αφρικανικά πολιτικά κόμματα, παρέχοντας ένα φόρουμ ανταλλαγής ιδεών και βέλτιστων πρακτικών. Βασίζεται στον αρχικό διάλογο του Γουίντχουκ, ο οποίος ξεκίνησε το 1996.

Αφρικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συμμετέχουν σε ομάδα συζήτησης