Other EU Institutions

Az Európai Parlament parlamentközi küldöttségei a Külügyi Bizottsággal, a Fejlesztési Bizottsággal és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsággal együtt az EU külső diplomáciájának parlamenti dimenzióját biztosítják. Ezek együttesen biztosítják a rendszeres párbeszédet és eszmecserét olyan ügyekről, ahol közösek az érdekek, amely segít az EU-nak a harmadik országokkal való kapcsolattartásban. Rendszeres találkozókat tartanak Brüsszelben és a partnerországokban egyaránt. Segítenek az EU-nak a partnerségek elmélyítésében, a politikai helyzetek megértésében és az uniós értékek előmozdításában: a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok és szabadságok tiszteletben tartása területén.

Egy mecset tornyai és kupolái

Az EPP Képviselőcsoport a parlamentközi küldöttségeken belül

A külső diplomácia e parlamenti dimenziója hozzáadott értékkel rendelkezik a külkapcsolatokkal foglalkozó parlamenti bizottságok munkájában; első kézből származó szakértelmet biztosít, amely a helyszíni partnerekkel való közvetlen kapcsolattartásra épül, és lehetőség szerint párbeszédet biztosít a politikai családunkhoz közeli politikai erőkkel.

Az EP legnagyobb politikai képviselőcsoportjaként, a Képviselőcsoportunk képviselői vesznek részt legnagyobb számban a parlamentközi küldöttségek munkájában, ahol nagy részük elnököl is. Képviselőink határozottan elkötelezettek a parlamenti diplomácia eszközeinek használatában annak érdekében, hogy kétoldalú és multilaterális szinten egyaránt befolyásolni tudjuk az EU harmadik országokkal folytatott kapcsolatát az együttműködés valamennyi fontosabb területén.

Tekintettel a jelenlegi kihívásokra, prioritásaink közé tartozik a keleti és déli szomszédság és a Nyugat-Balkán. Emellett érdeklődést tanúsítunk az EU-val megállapodást kötő más országok és régiók iránt, beleértve a társulási megállapodásokat, a stabilizációs és együttműködési megállapodásokat és a szabadkereskedelmi megállapodásokat.

A küldöttségek munkájában részt vevő képviselőink általában részt vesznek az EP sürgősségi határozatainak előkészítésében, amely az erőszakos helyzetekre és az emberi jogok megsértésére reagál az egész világon. Képviselőcsoportunk szakértelme és elkötelezettsége lehetővé tette számunkra, hogy számos különféle érzékeny dossziét vezessünk a külügyek területén.

Parlamentközi közgyűlés

Néhány parlamenti küldöttség részt vesz parlamentközi közgyűléseken. Ezek közé tartozik a NATO Parlamenti Közgyűlés, az Euro-Latin-Amerika Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség, az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség, az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség és az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség.


Parlamentközi küldöttség (IPM)

Az EP létrehozta a parlamentközi küldöttségeket, miután úgy döntött, hogy megerősíti a nagyszámú harmadik országokkal folytatott párbeszéd parlamenti dimenzióját szerte a világon, többek között Iránnal, Irakral, Japánnal, Kínával és Indiával.


Parlamenti vegyes bizottság (JPC)

Az EP létrehozta a parlamenti vegyes bizottságokat a tagjelölt országokkal vagy olyan országokkal, amelyek társulási megállapodást kötöttek az Európai Unióval. Ezek a bizottságok az Európai Parlament és az adott partnerország parlamentjének egyenlő számú képviselőiből állnak. A tagjelölt országok esetében a parlamenti vegyes bizottság értékeli a csatlakozás irányába tett előrelépéseket. Parlamenti vegyes bizottságra példa Törökország és Észak-Macedónia (uniós tagjelölt országok), Norvégia, Izland és Liechtenstein (az Európai Gazdasági Térség részeként), valamint Mexikó és Chile (társulási megállapodás alapján).


Parlamenti együttműködési bizottság (PCC)

A parlamenti együttműködési bizottságok az Európai Keleti Szomszédságpolitika (Örményország, Azerbajdzsán, Grúzia, Moldova és Ukrajna) országaival kötött egyedi megállapodásokon alapulnak azokkal az országokkal együtt, melyekkel Európa partnerségi és együttműködési megállapodást (PCA) kötött, köztük Oroszország, Üzbegisztán, Kazahsztán, Kirgizisztán és Türkmenisztán. A szerepük a PCA végrehajtásának követése. Az EP-képviselők szintén figyelemmel kísérik az egyes országok politikai és gazdasági tevékenységét, valamint azok szomszédos és más országokat érintő erőfeszítéseit.


Stabilizációs és társulási parlamenti bizottság (SAPC)

A stabilizációs és társulási parlamenti bizottságokat olyan délkelet-európai országok alkotják, melyekkel stabilizációs és társulási megállapodás (STM) van érvényben. Stabilizációs és társulási parlamenti bizottság állt fel például Albánia, Montenegró és Szerbia esetében.


Transzatlanti jogalkotói párbeszéd

Ennek a speciális típusú parlamentközi együttműködésnek a célja, hogy megerősítése az EU és az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusa közötti parlamenti kapcsolatokat, valamint támogassa az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős EP küldöttség tevékenységét.

Eastern neighbourhood image

Keleti Partnerség

Az Euronest Parlamenti Közgyűlésben értékeljük az EU Keleti Partnerség sikereit és kihívásait az Európával határos országokkal és amelyekhez szeretnénk közelíteni. Célunk továbbá a demokrácia, a jólét, a stabilitás és a biztonság előmozdítása a térségben.

Enlargement countries image

Bővítési országok

A bővítés az EU egyik legnagyobb sikertörténete, úgy véljük, hogy a bővítési politika az európai értékek előmozdításának alapvető eszköze, és az EU előnyeit elérhetővé teszi más európai országok számára is.

Mediterranean policy image

Mediterrán politika

A fejlett szomszédságpolitika alapvető fontosságú, amely hozzájárul az EU és mediterrán partnerei közötti jobb megértéshez, akikkel olyan területeken dolgozunk, mint a migráció, vallás, környezetvédelem, oktatás és képzés.

Nektarios Ioannou, az Ortodox Egyház képviselője az Európai Unióban beszél Emmanuel Pisanival, a Vallási Tudományok és Teológiák Intézetének igazgatójával a Párizsi Katolikus Intézetnél

Kultúrák közötti párbeszéd

Hisszük, hogy a vallásszabadság alapvető jog, melyet meg kell védenünk. Törekszünk a vallási közösségekkel folytatott párbeszédre és együttműködésre, hogy megértsük gondolkodásukat olyan kérdésekben, mint a társadalmi feszültségek, a migráció és az oktatás.

Windhoek párbeszéd

Az afrikai politikai kezdeményezésünk célja az afrikai partnerekkel és az afrikai politikai pártokkal való együttműködés fejlesztése, egy fórum létrehozása az ötletek és bevált gyakorlatok cseréjére. A kezdeményezés az 1996-ban indult eredeti Windhoek párbeszédre épít.

Afrikai és európai tisztviselük ülnek egy vitapanelben