Vzhodno sosedstvo

Vzhodno partnerstvo EU (EaP) zagotavlja evropsko perspektivo za države, ki mejijo na EU in si EU želijo približati, vključno z Armenijo, Azerbajdžanom, Gruzijo, Moldavijo, Ukrajino in Belorusijo. Partnerstvo predstavlja edinstveno priložnost za naše sosede: ne omogoča le novih pridružitvenih sporazumov, ampak omogoča tudi postopno vključevanje držav v gospodarstvo EU in povečuje mobilnost za svoje državljane.

Skupina ELS spodbuja države Vzhodnega partnerstva, naj naredijo napredek v  svojih političnih in družbeno-gospodarskih reformnih procesih, da čim prej zagotovijo oprijemljive rezultate. Naš cilj v parlamentarni skupščini Euronest je spodbuditi dialog, oceniti uspehe in izzive Partnerstva ter spodbujati demokracijo, blaginjo, stabilnosti in varnosti v regiji.

Hiker on a bridge in Grunas Canyon, Theth, Albania


V državah, kjer politične razmere dajejo večji razlog za zaskrbljenost, potrjujemo, da so demokratične prakse in dobro upravljanje temeljnega pomena. Pravna država, svoboda izražanja, pravica državljanov do obveščenosti in organizacija svobodnih in poštenih volitev so nepreklicna načela. Prizadevamo si za medsebojno razumevanje s skupnimi stališči med evropskimi in nacionalnimi parlamenti.

Naša delovna skupina za Vzhodno sosedstvo preučuje nove možnosti politike, ki bi lahko spodbudile Vzhodno partnerstvo. Redno se srečuje z veleposlaniki iz držav Vzhodnega partnerstva, uradniki iz ustreznih institucij EU in strokovnjaki za oceno razmer v regiji in skuša krepiti naše politične odnose s svojimi partnerji. V ta namen organiziramo tudi konference, zaslišanja in misije za ugotavljanje dejstev v deželah regije.

Sorodno stališče

Urejanje zunanjih zadev

Sorodne objave

objave 23.02.2015

Odziv Evropske unije na krizo v Ukrajini

Prebivalci Ukrajine so se 26. oktobra na predčasnih parlamentarnih volitvah jasno in odločno izrekli za mir, stabilnost t...

Monthly reviews

No result

Ostali povezani dokumenti

No result