Other EU Institutions

De interparlementaire delegaties van het Europees Parlement bieden, samen met commissies buitenlandse zaken, ontwikkeling en internationale handel, een parlementaire dimensie aan de externe diplomatie van de EU. Samen creëren ze een forum voor een dialoog op regelmatige basis en de uitwisseling van inzichten over gemeenschappelijke belangen. Deze helpen de EU een relatie te ontwikkelen met gelijkgezinden uit derde landen. Regelmatig worden er vergaderingen georganiseerd in Brussel en de partnerlanden. Ze zorgen ervoor dat de EU de partnerschappen kan uitdiepen, politieke situaties in de regio beter kan begrijpen en zelf EU-waarden (democratie, rechtspraak, respect voor mensenrechten en vrijheid) kan promoten.

De torens and en koepels van een moskee

EVP-Fractie in interparlementaire delegaties

Deze parlementaire dimensie van externe diplomatie voegt waarde toe aan het werk van de parlementscommissies die te maken krijgen met buitenlandse relaties: deze zorgt voor directe expertise die gebaseerd is op rechtstreekse samenwerking en biedt, wanneer mogelijk, ruimte voor dialoog met politieke krachten die tot onze politieke familie behoren.

Als grootste politieke fractie in het EP, beschikt onze fractie over het grootste aantal leden die betrokken zijn in de interparlementaire delegaties. Onze leden zijn enorm gedreven om deze parlementaire diplomatie als instrument te gebruiken om EP-relaties met derde landen, zowel op bilateraal als multilateraal niveau. Dit in alle grote domeinen waarin samenwerking mogelijk is.

Gelet op de huidige uitdagingen, zijn de Westelijke Balkan, de Oostelijke en Zuidelijke Buren prioritair voor ons. Verder hechten we ook belang aan andere landen en regio’s waarmee de EU afspraken heeft, zoals associatieverdragen, stabilisatie- en samenwerkingsakkoorden of handelsverdragen.

Onze leden die voor de delegaties werken, zijn gewoonlijk ook betrokken in de voorbereiding van dringende beslissingen van het EP die erop gericht zijn een signaal te sturen tegen gewelddadige situaties en inbreuken tegen mensenrechten over de hele wereld. De expertise en toewijding binnen onze fractie zorgde voor leiderschap in vele gevoelige dossiers over buitenlandse zaken.

Interparlementaire Vergadering

Sommige parlementaire delegaties nemen deel aan interparlementaire vergaderingen. Enkele voorbeelden: de NAVO-Parlementaire Vergadering, de Delegatie voor de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering, de Delegatie voor de ACP-EU Gemeenschappelijke Parlementaire Vergadering, de Delegatie voor de Euronest Parlementaire Vergadering en de Delegatie voor de Parlementaire Vergadering van de Unie voor de Middellandse Zee.


Interparlementaire Delegatie (IPD)

Het EP creëerde interparlementaire delegaties nadat het besliste om de parlementaire dimensie van haar dialoog te versterken met een groot aantal derde landen vanuit de hele wereld, zoals Iran, Irak, Japan, China en India.  


Gemeenschappelijke Parlementscommissie (GPC)

Het EP ontwikkelde een Gemeenschappelijke Parlementscommissie met kandidaat-landen of landen die een associatieverdrag met de EU tekenden. Deze commissies bestaan uit een gelijk aantal leden uit het Europees Parlement en het parlement van het betrokken land. De GPC volgt de vooruitgang in toegang tot de EU van het betrokken land. Voorbeelden: Turkije, Noord-Macedonië (beide EU-kandidaten); Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (deel van de Europese Economische Ruimte); Mexico en Chili (onder de vorm van een associatieovereenkomst).


Parlementaire Samenwerkingscommissie (PSC)

Parlementaire Samenwerkingscommissies (PSC) zijn gebaseerd op specifieke overeenkomsten met landen die deel uitmaken van het Europees Oostelijk Nabuurschapsbeleid (Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Moldavië en Oekraïne) en landen waarmee Europa Partnerschaps- en Samenwerkingsakkoorden (PSA) opstartte (Rusland, Oezbekistan, Kazachstan, Kirgizië en Turkmenistan). Deze zijn bedoeld om de implementatie van PSC’s op te volgen. Europarlementsleden zullen politieke en economische activiteit in een bepaald land opvolgen, en ook inspanningen om buurlanden en andere landen te beïnvloeden.


Parlementscommissies over Stabilisatie en Associatie (PCSA)

Parlementscommissies over Stabilisatie en Associatie (PCSA) zijn in werking met Zuid-Oost-Europese landen waarmee een stabilisatie- en associatieovereenkomst (SAO) in voege is. Voorbeelden: Albanië, Montenegro en Servië.


Trans-Atlantische Wetgevingsdialoog

Dit soort van interparlementaire samenwerking is gericht op een betere parlementaire verstandhouding tussen de EU en het Amerikaanse Congres door activiteiten te steunen in een betere relatie met de Verenigde Staten, ontwikkeld door EP-delegaties.

Eastern neighbourhood image

Oostelijk Nabuurschap

In de Euronest Parlementsvergadering, evalueren wij het succes en de uitdagingen voor het EU-Oostelijk Partnerschap met landen die grenzen aan Europa en toenadering zoeken tot de Unie. We proberen er ook democratie, voorspoed, stabiliteit en veiligheid in de regio te promoten.

Enlargement countries image

Uitbreidingslanden

Met uitbreiding als een van de meest succesvolle verhalen van de EU, geloven wij dat uitbreidingsbeleid essentieel is in de promotie van Europese waarden. Zo krijgen andere Europese landen toegang tot de voordelen van de EU.

Mediterranean policy image

Middellandse-Zeebeleid

Wij geloven dat een uitgebreid nabuurschapsbeleid fundamenteel is voor een betere verstandhouding tussen de EU en haar mediterrane partners, met wie we samenwerken rond migratie, religie, milieubescherming, opleiding en training.

Nektarios Ioannou, afgevaardigde van de Orthodoxe Kerken in de Europese Unie, spreekt met Emmanuel Pisani, Directeur van het Instituut voor Wetenschappen and Theologie van Religies aan het Katholieke Instituut te Parijs

Interculturele dialoog

We geloven dat godsdienstvrijheid een basisrecht is dat verdedigd dient te worden. We zoeken naar gelegenheden en samenwerking met religieuze gemeenschappen, om hun visie over sociale spanningen, migratie en opleiding te kunnen begrijpen.

Windhoek Dialoog

Ons Afrikaans beleidsinitiatief is erop gericht een samenwerking met Afrikaanse partners en Afrikaanse politieke partijen te ontwikkelen. Dat biedt een forum voor het uitwisselen van ideeën en geslaagde praktijkvoorbeelden. Hiermee bouwen we de oorspronkelijke Windhoek Dialoog verder uit, die van start ging in 1996.

Afrikaanse en Europese functionarissen wonen een discussieplatform bij