Verske institucije imajo poglavitno vlogo pri reševanju sporov in prispevanju k socialnemu miru, saj pomagajo pri ustvarjanju, širjenju in varovanju družbenih vrednot. Imajo znaten neposreden in posreden vpliv na družbo, saj ko govorimo o različnih cerkvah, govorimo tudi o več milijonih vernikov.

Kot politična skupina moramo razumeti razmišljanja in dejavnosti različnih verskih organizacij glede vprašanj, kot so družbene napetosti, migracije in izobraževanje. Sodelovati moramo s predstavniki verskih skupin, pri tem pa medsebojno spoštovati neodvisnost enih in drugih. Smo edina politična skupina v Evropskem parlamentu, ki vodi dolgoletni dialog s pravoslavno, katoliško, protestantsko, islamsko in judovsko versko skupnostjo.

Nektarios Ioannou, Representative of Orthodox Churches in the European Union, talks to Emmanuel Pisani, Director of the Institut des Sciences et de Théologie des Religions de Paris

Svoboda veroizpovedi je ena od temeljnih pravic. Prepričani smo, da jo moramo braniti in odkrito razpravljati o vprašanjih, povezanih s tem. Iskati moramo priložnosti za dialog in sodelovanje z verskimi skupnostmi.

Na naših letnih konferencah o verskem dialogu sodeluje več sto ljudi, med drugim poslanci Evropskega parlamenta, verski voditelji, vladni predstavniki, nevladne organizacije, gostje in zainteresirana javnost. Na njih se obravnavajo aktualna vprašanja o medkulturnem dialogu in dialogu med vero in politiko.

Poleg tega na drugih javnih in internih srečanjih nenehno širimo svoje sodelovanje z uglednimi cerkvenimi strokovnjaki.

Monthly Reviews

Najnovejše novice

Video posnetki