Other EU Institutions

Delegațiile interparlamentare ale Parlamentului European alături de Comisiile pentru Afaceri externe, Dezvoltare și Comerț internațional oferă dimensiunea parlamentară a diplomației UE. Împreună, acestea oferă un forum pentru dialog regulat și schimb de opinii pe teme de interes comun, care ajută UE să dezvolte relații cu colegii din țări terțe. Reuniunile sunt organizate în mod regulat atât în Bruxelles cât și în țările partenere. Acestea ajută UE să aprofundeze parteneriatele, să înțeleagă situații politice și să promoveze valorile UE: democrație, stat de drept și respect pentru drepturile și libertățile omului.  

Poză cu minarete și domuri de moschee

Grupul PPE în delegațiile interparlamentare

Această dimensiune parlamentară a diplomației adaugă valoare muncii comisiilor parlamentare care se ocupă de relațiile externe; oferă expertiză de primă mână bazată pe contactul direct cu omologii lor de la fața locului și, ori de câte ori este posibil, permite dialogul cu forțe politice apropiate familiei noastre politice.

În calitate de cel mai mare grup politic din cadrul PE, grupul nostru are cei mai mulți europarlamentari implicați în delegațiile interparlamentare, prezidând o mare parte dintre acestea. Europarlamentarii noștri sunt ferm angajați să utilizeze acest instrument de diplomație parlamentară pentru a influența relațiile PE cu țările terțe, atât la nivel bilateral, cât și la nivel multilateral, în toate domeniile principale de cooperare.

Având în vedere provocările actuale, prioritățile noastre sunt vecinătatea estică și sudică și Balcanii de vest. De asemenea, ne interesează și alte țări și regiuni care dețin acorduri cu UE, incluzând acorduri de asociere, acorduri de stabilizare și cooperare și acorduri de liber schimb.

Membrii noștri care lucrează pentru delegații sunt, de obicei, implicați și în pregătirea rezoluțiilor urgente ale PE care reacționează la situații de violență și la încălcări ale drepturilor omului în întreaga lume. Expertiza și angajamentul Grupului nostru ne-a permis să conducem numeroase dosare sensibile în domeniul afacerilor externe.

Adunarea Interparlamentară

Unele delegații parlamentare participă la adunări interparlamentare. Acestea includ Adunarea Parlamentară a NATO, Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latină, Delegația la Adunarea Parlamentară Comună ACP-UE, Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest și Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterană.


Delegația Interparlamentară (IPM)

PE a înființat delegații interparlamentare după ce a decis să consolideze dimensiunea parlamentară a dialogului său cu un număr mare de țări terțe de pe glob, inclusiv Iran, Irak, Japonia, China și India.


Comitetul Parlamentar Comun (JPC)

PE instituie Comitete Parlamentare Comune cu țări candidate sau cu țări care au semnat acorduri de asociere cu UE. Aceste comisii sunt alcătuite dintr-un număr egal de europarlamentari și de parlamentari din țările partenere. JPC evaluează progresele înregistrate în procesul de aderare pentru țările candidate. Exemple de JPC sunt Turcia și Macedonia de Nord (candidați UE); Norvegia, Islanda și Liechtenstein (ca parte a Spațiului Economic European) și Mexic și Chile (în temeiul unui acord de asociere).


Comitetul Parlamentar de Cooperare (PCC)

Comitetele Parlamentare de Cooperare sunt bazate pe acorduri specifice cu țările care fac parte din Politica Europeană de Vecinătate (Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova și Ucraina) împreună cu țările alături de care Europa a încheiat acorduri de parteneriat și cooperare (APC), inclusiv Rusia. Uzbekistan, Kazahstan, Kyrgystan și Turkmenistan. Rolul lor este de a urmări implementarea APC-urilor. De asemenea, europarlamentarii vor monitoriza activitățile politice și economice ale unor țări și eforturile lor de a influența țările vecine și alte țări.


Comitetul Parlamentar de Stabilizare și Asociere (SAPC)

Comitetele Parlamentare de Stabilizare și Asociere sunt înființate cu acele țări din Europa de sud-est în care a intrat în vigoare un acord de stabilizare și asociere (SAA). Exemple sunt Albania, Muntenegru și Serbia.


Dialogul Transatlantic al Legiuitorilor

Acest tip special de cooperare interparlamentară are ca scop îmbunătățirea legăturilor dintre UE și Congresul SUA și de a susține dezvoltarea activității delegației PE cu Statele Unite.

Eastern neighbourhood image

Vecinătatea estică

În Adunarea Parlamentară Euronest, evaluăm succesul și provocările Parteneriatului Estic al UE alături de țările care se învecinează cu Europa și care doresc să se apropie de Uniune. De asemenea, ne propunem să promovăm democrația, prosperitatea, stabilitatea și securitatea în regiune.

Enlargement countries image

Țări de extindere

Odată cu extinderea, una dintre cele mai de succes povești a UE, am realizat că politica de extindere este un instrument esențial pentru promovarea valorilor europene, oferind acces la beneficiile europene și altor țări din Europa.

Mediterranean policy image

Politica Mediteraneeană

Considerăm că o politică avansată de vecinătate este fundamentală, contribuind la o mai bună înțelegere între UE și partenerii săi mediteraneeni, alături de care lucrăm în domenii precum migrația, religie, protecția mediului, educație și formare.

Poză cu Nektarios Ioannou, reprezentantul bisericilor ortodoxe din Uniunea Europeană, de vorbă cuEmmanuel Pisani, directorul Institutului de Științe Teologice din cadrul Institutului Catolic de la Paris

Dialog intercultural

Credem că libertatea religioasă este un drept fundamental pe care trebuie să îl apărăm. Căutăm oportunități de dialog și cooperare cu comunitățile religioase, pentru a le înțelege perspectivele pe teme precum tensiunile sociale, migrația și educația.

Dialogul Windhoek

Inițiativa noastră privind politica din Africa își propune să dezvolte cooperarea cu partenerii noștri africani și partidele politice africane, oferind un forum pentru schimburi de idei și de bune practici. Acesta se bazează pe dialogul inițial Windhoek, care a fost lansat în 1996.

Poză cu funcționari europeni și africani care poartă o discuție