Odpravite prisilno delo, ne naših MSP

05.03.2024 12:42

Odpravite prisilno delo, ne naših MSP

Pomembno obvestilo
Ta dokument je bil preveden avtomatsko.
Pokaži izvirno različico
Uyghur1 [nid:104603]

"Prisilno delo je huda kršitev človekovih pravic. Zdaj nam je uspelo doseči dogovor o zakonu, ki bo prispeval k izkoreninjenju sodobnega suženjstva," je dejal Jörgen Warborn, evropski poslanec, glavni pogajalec skupine EPP za uredbo o prisilnem delu in tiskovni predstavnik za mednarodno trgovino.

"Da bi zagotovili, da podjetja, zlasti mala in srednje velika podjetja (MSP), ne bodo preobremenjena z več administracije, kot jo imajo že danes, je Skupina EPP vztrajala pri pristopu, ki temelji na tveganju, in hkrati zagotovila praktično podporo MSP. To vključuje posebne določbe za MSP, kot je vroča linija s sedežem v njihovi državi, ki jim bo omogočila podporo v živo pri usklajevanju z uredbo," je nadaljeval Warborn.

Pogajalci iz Evropskega parlamenta in držav članic so se dogovorili, da bodo na trgu EU prepovedali izdelke, ki so bili izdelani s prisilnim delom.

Andreas Schwab, tiskovni predstavnik skupine EPP za notranji trg in varstvo potrošnikov, je dodal: "Zagotoviti smo morali, da se bo vsaka prihodnja preiskava osredotočila le na velike ribe in ne na manjše primere. Da pa bo novi sistem deloval tudi v praksi, moramo Komisiji zagotoviti sredstva, potrebna za preiskovanje takšnih primerov z visokim tveganjem. To je še posebej pomembno v luči blokirane zakonodaje o skrbnem pregledu trajnostnega razvoja podjetij (CSDDD), na kateri temelji ta zakon in na katero se sklicuje. Kako bosta ta dva zakonodajna akta v prihodnosti medsebojno delovala, še ni dokončno določeno, vendar bo Komisija morala zagotoviti delujoč in skladen režim skladnosti. Na splošno pa bi bilo treba vse obveznosti poročanja za podjetja uvoznike združiti v enotno poročilo na enotnem obrazcu."

"Eden od ključnih elementov, ki jih je skupini EPP uspelo izključiti iz zakonodaje, je obrnjeno dokazno breme, ki bi le še povečalo negotovost in obremenitev za že tako preobremenjena podjetja," je dejal Warborn. "Menim, da nam je uspelo najti predlog, ki zagotavlja učinkovitost zakonodaje pri pomoči pri izkoreninjanju prisilnega dela, hkrati pa ščiti MSP pred regulativnimi obremenitvami. Evropska mala in srednje velika podjetja bi morala imeti občutek, da EU dela zanje in ne proti njim. Veseli me, da sporazum vključuje poseben člen o podpori MSP."

Evropski parlament in države članice morajo zdaj uradno potrditi izid pogajanj.

opombe urednikom

Skupina ELS je s 178 poslanci iz vseh držav članic največja politična skupina v Evropskem parlamentu.

Ostali povezani dokumenti

MEPs Hildegard Bentele and Tom Berendsen
podcast
Dodatne informacije
a group of people working in a technical workshop
podcast
Dodatne informacije
122465
news
Dodatne informacije
Podcast picture
podcast
Dodatne informacije