Regionalni razvoj

Spodbujanje kohezije in gospodarskega razvoja

Odbor se posveča tudi ocenjevanju vpliva drugih politik EU na ekonomsko in socialno kohezijo, da bi zagotovil učinkovito in uspešno vlaganje javnega denarja EU, ter usklajevanju strukturnih instrumentov EU.

Skupina ELS podpira kohezijsko politiko kot strukturno politiko za spodbujanje rasti in gospodarskega razvoja v vseh regijah EU in kot ključni instrument EU za naložbe v realno gospodarstvo. Ta politika je namreč izraz evropske solidarnosti, saj zmanjšuje ekonomske, socialne in teritorialne razlike. Je prav tako politika pristnega in skupnega evropskega interesa za zaposlovanje in rast v vseh evropskih regijah.

Pri oblikovanju kohezijske politike za obdobje 2014–2020 smo odigrali vodilno vlogo. Ta politika močno podpira tematsko koncentracijo, kar pomeni, da so naložbe osredotočene na specifične cilje in prednostne naloge, ki ustrezajo posebnim kazalnikom uspešnosti in ciljem za to temo, zaradi česar je kohezijska politika usmerjena v uspešnost.

Trenutno v delu

No result

Sorodno stališče

Proračun, kmetijstvo in regionalno financiranje

Ostali povezani dokumenti

No result