Zlepšenie kvality ovzdušia a zároveň poskytnutie priestoru priemyslu na dýchanie

18.12.2023 17:57

Zlepšenie kvality ovzdušia a zároveň poskytnutie priestoru priemyslu na dýchanie

Dôležité upozornenie
Tento dokument bol preložený automaticky.
Zobraziť pôvodnú verziu
Mechanik s kontrolným zoznamom v autodielni

"Dosiahli sme vyvážené riešenie pre novú emisnú normu Euro 7, ktoré zlepší kvalitu ovzdušia pre našich občanov a zároveň zabráni ďalšiemu zaťaženiu priemyslu, ktorý sa už musí vyrovnať s prechodom na elektrickú mobilitu. Napriek tomu, čo si myslia Zelení a socialisti, ochrana zdravia a poskytnutie priestoru priemyslu na dýchanie nie sú nezlučiteľné!" povedal poslanec EP Jens Gieseke, vyjednávač skupiny PPE o pravidlách Euro 7.

Jeho pripomienky prichádzajú v čase, keď zástupcovia Európskeho parlamentu a členských štátov práve dosiahli dohodu o týchto nových pravidlách, ktorých cieľom je znížiť emisie výfukových aj iných plynov z cestných vozidiel.

"Zavedené podmienky testovania Euro 6 sa zachovajú, čím sa predíde vysokým nákladom na prispôsobenie pre priemysel. Najmä v prípade ťažkých nákladných vozidiel, ako sú nákladné vozidlá alebo autobusy, sme však presadili prísnejšie limity pre dve najvýznamnejšie látky znečisťujúce ovzdušie, oxid dusičitý a pevné častice," vysvetlil.

Okrem toho text teraz obmedzuje výrazne menšie častice (s priemerom menším alebo rovným 10 nanometrov) v tuhých znečisťujúcich látkach. Tým sa už teraz dosahuje výrazné zlepšenie kvality ovzdušia.

S rastúcim prenikaním elektrických vozidiel na trh sa budú emisie v nasledujúcich rokoch naďalej znižovať, čo prispeje k znižovaniu podielu znečistenia ovzdušia. "Namiesto toho budú najväčší zdroj tuhých častíc predstavovať emisie z opotrebovania bŕzd a pneumatík. Nová norma Euro 7 je míľnikom: po prvý raz sa zavedú limity aj pre emisie z opotrebovania bŕzd a pneumatík," vysvetlil Gieseke.

"Okrem toho ambicióznou reguláciou batérií pre elektromobily zabezpečujeme, aby norma bola odolná voči budúcnosti: batérie automobilov musia aj po 160 000 kilometroch alebo ôsmich rokoch dosahovať minimálnu výkonnosť 72 %. To posilňuje dôveru v túto technológiu a poskytuje spotrebiteľom istotu!" uzavrel.

Poznámky pre editorov

Poslanecký klub EĽS s 178 členmi zo všetkých členských štátov je najsilnejšia politická skupina v Európskom parlamente

iný relevantný obsah