Forbedrer luftkvaliteten og giver industrien plads til at trække vejret

18.12.2023 17:57

Forbedrer luftkvaliteten og giver industrien plads til at trække vejret

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven
Mekaniker med tjekliste i bilværksted

"Vi er nået frem til en afbalanceret løsning for den nye Euro 7-emissionsstandard, der vil forbedre luftkvaliteten for vores borgere og samtidig forhindre en yderligere byrde for industrien, som allerede skal klare overgangen til elektrisk mobilitet. På trods af hvad De Grønne og Socialdemokraterne mener, er det ikke uforeneligt at beskytte sundheden og give industrien plads til at trække vejret!" sagde Jens Gieseke, medlem af Europa-Parlamentet og EPP-Gruppens forhandler om Euro 7-reglerne.

Hans kommentarer kommer, efter at repræsentanterne fra Europa-Parlamentet og medlemsstaterne netop er nået til enighed om disse nye regler, der har til formål at reducere både udstødnings- og andre emissioner fra vejkøretøjer.

"De etablerede Euro 6-testbetingelser vil blive opretholdt, hvorved man undgår høje tilpasningsomkostninger for industrien. Men især for tunge køretøjer som lastbiler og busser har vi indført strengere grænser for de to mest betydningsfulde luftforurenende stoffer, nitrogendioxid og partikler," forklarer han.

Derudover begrænser teksten nu betydeligt mindre partikler (med en diameter på mindre end eller lig med 10 nanometer) i partikler. Det er allerede en betydelig forbedring af luftkvaliteten.

Med den stigende markedsindtrængning af elektriske køretøjer vil emissionerne fortsætte med at falde i de kommende år og bidrage til en faldende andel af luftforureningen. "I stedet vil emissioner fra bremse- og dækslid udgøre den største kilde til partikler. Den nye Euro 7-norm er en milepæl: For første gang vil der også blive sat grænser for udledningen fra bremser og dækslid," forklarer Gieseke.

"Desuden gør vi standarden fremtidssikret med en ambitiøs regulering af batterier til elbiler: Efter 160.000 kilometer eller otte år skal bilbatterier stadig opnå en minimumsydelse på 72 procent. Det styrker tilliden til teknologien og giver forbrugerne tryghed!" afsluttede han.

Note til redaktører

EPP-gruppen er den største politiske gruppe i Europa-Parlamentet med 178 medlemmer fra alle EU medlemslande.

Andet relateret indhold