Ilmanlaadun parantaminen ja teollisuuden hengähdystauko

18.12.2023 17:57

Ilmanlaadun parantaminen ja teollisuuden hengähdystauko

Tärkeä huomio
Tämä asiakirja on käännetty automaattisesti.
Näytä alkuperäinen versio
Mekaanikko ja tarkistuslista autokorjaamossa

"Olemme päässeet tasapainoiseen ratkaisuun uuden Euro 7 -päästönormin osalta, joka parantaa kansalaisten ilmanlaatua ja estää samalla lisärasituksen aiheuttamisen teollisuudelle, jonka on jo nyt selviydyttävä sähköiseen liikkuvuuteen siirtymisestä. Vihreiden ja sosialistien mielipiteistä huolimatta terveyden suojelu ja teollisuuden hengähdystauko eivät ole ristiriidassa keskenään", totesi Euro 7 -sääntöjä käsittelevä EPP-ryhmän neuvottelija Jens Gieseke.

Hänen kommenttinsa tulivat, kun Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden edustajat ovat juuri päässeet sopimukseen näistä uusista säännöistä, joilla pyritään vähentämään sekä pakokaasupäästöjä että muita kuin pakokaasupäästöjä tieliikenteen ajoneuvoista.

"Vakiintuneet Euro 6 -testausolosuhteet säilytetään, jolloin vältytään teollisuudelle aiheutuvilta korkeilta mukautuskustannuksilta. Erityisesti raskaiden ajoneuvojen, kuten kuorma-autojen ja linja-autojen, osalta olemme kuitenkin asettaneet tiukemmat rajat kahdelle merkittävimmälle ilman epäpuhtaudelle, typpidioksidille ja hiukkasille", hän selitti.

Lisäksi tekstissä rajoitetaan nyt huomattavasti pienempiä hiukkasia (joiden halkaisija on enintään 10 nanometriä). Tällä saavutetaan jo huomattava parannus ilmanlaatuun.

Sähköajoneuvojen lisääntyvän markkinaosuuden myötä päästöt vähenevät edelleen tulevina vuosina, mikä osaltaan vähentää ilmansaasteiden osuutta. "Sen sijaan jarrujen ja renkaiden kulumisesta aiheutuvat päästöt muodostavat suurimman hiukkaslähteen. Uusi Euro 7 -standardi on virstanpylväs: ensimmäistä kertaa myös jarrujen ja renkaiden kulumiselle asetetaan rajoituksia", Gieseke selitti.

"Lisäksi sähköautojen akkuja koskevalla kunnianhimoisella sääntelyllä teemme standardista tulevaisuudenkestävän: 160 000 kilometrin tai kahdeksan vuoden jälkeen auton akkujen on edelleen saavutettava vähintään 72 prosentin suorituskyky. Tämä vahvistaa luottamusta teknologiaan ja antaa kuluttajille varmuutta!" hän totesi lopuksi.

Tiedoksi toimittajille 

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 178 jäsentä kaikista jäsenmaista

Muu asiaa liittyvä sisältö