Zlepšení kvality ovzduší a zároveň prostor pro průmysl

18.12.2023 17:57

Zlepšení kvality ovzduší a zároveň prostor pro průmysl

Důležité upozornění
Tento dokument byl přeložen automaticky.
Zobrazit původní verzi
Mechanik s kontrolním seznamem v autodílně

"Dosáhli jsme vyváženého řešení nové emisní normy Euro 7, které zlepší kvalitu ovzduší pro naše občany a zároveň zabrání dalšímu zatížení průmyslu, který se již nyní musí vyrovnávat s přechodem na elektromobilitu. Navzdory tomu, co si myslí Zelení a socialisté, ochrana zdraví a poskytnutí prostoru průmyslu k dýchání nejsou neslučitelné!" uvedl poslanec Evropského parlamentu Jens Gieseke, vyjednavač skupiny EPP pro pravidla Euro 7.

Jeho připomínky přicházejí v době, kdy zástupci Evropského parlamentu a členských států právě dosáhli dohody o těchto nových pravidlech, jejichž cílem je snížit emise výfukových i jiných plynů ze silničních vozidel.

"Zavedené podmínky testování Euro 6 budou zachovány, čímž se předejde vysokým nákladům na přizpůsobení pro průmysl. Zejména pro těžká nákladní vozidla, jako jsou nákladní automobily nebo autobusy, jsme však prosadili přísnější limity pro dvě nejvýznamnější látky znečišťující ovzduší, oxid dusičitý a pevné částice," vysvětlil.

Kromě toho text nyní omezuje výrazně menší částice (s průměrem menším nebo rovným 10 nanometrů) v pevných částicích. Tím se již nyní dosahuje pozoruhodného zlepšení kvality ovzduší.

S rostoucím rozšířením elektromobilů na trhu budou emise v příštích letech dále klesat, což přispěje ke snižování podílu znečištění ovzduší. "Naopak emise z opotřebení brzd a pneumatik budou představovat největší zdroj pevných částic. Nová norma Euro 7 je milníkem: poprvé budou stanoveny limity také pro emise z opotřebení brzd a pneumatik," vysvětlil Gieseke.

"Kromě toho díky ambiciózní regulaci baterií pro elektromobily zajišťujeme, aby norma byla odolná vůči budoucnosti: po 160 000 kilometrech nebo osmi letech musí baterie automobilů stále dosahovat minimální výkonnosti 72 %. To posiluje důvěru v tuto technologii a poskytuje spotřebitelům jistotu!" uzavřel.

Pro editory

Poslanecký klub ELS je se 178 poslanci ze všech členských států největším politickým uskupením Evropského parlamentu

Další informace

aerial view of a ship full of shipping containers
podcast
Přečtěte si více
Podcast picture
podcast
Přečtěte si více
Žena nakupující v supermarketu
news
Přečtěte si více
Detailní záběr na mladou manuální pracovnici v dodávce jedoucí do práce.
news
Přečtěte si více