Õhukvaliteedi parandamine, andes samal ajal tööstusele ruumi hingata

18.12.2023 17:57

Õhukvaliteedi parandamine, andes samal ajal tööstusele ruumi hingata

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Mehaanik koos kontrollnimekirjaga auto töökojas

"Oleme jõudnud tasakaalustatud lahenduseni uue Euro 7 heitmenormi osas, mis parandab meie kodanike jaoks õhukvaliteeti, vältides samal ajal lisakoormust tööstusele, mis peab juba praegu toime tulema üleminekuga elektrilisele liikuvusele. Hoolimata sellest, mida arvavad rohelised ja sotsiaaldemokraadid, ei ole tervise kaitsmine ja tööstusele hingamisruumi andmine kokkusobimatud!" ütles Euroopa Parlamendi liige Jens Gieseke, fraktsiooni EPP läbirääkija Euro 7 eeskirjade üle.

Tema kommentaarid tulevad ajal, mil Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide esindajad on just jõudnud kokkuleppele nende uute eeskirjade osas, mille eesmärk on vähendada nii maanteesõidukite heitgaaside kui ka muude sõidukite heitgaasidega seotud heitkoguseid.

"Kehtestatud Euro 6 katsetamise tingimused jäävad kehtima, millega välditakse tööstuse suuri kohandamiskulusid. Kuid eelkõige raskeveokite, näiteks veoautode ja busside puhul oleme kehtestanud rangemad piirangud kahele kõige olulisemale õhusaasteainele, lämmastikdioksiidile ja tahkete osakeste sisaldusele," selgitas ta.

Lisaks sellele piiratakse tekstis nüüd oluliselt väiksemaid (kuni 10 nanomeetri läbimõõduga) tahkete osakeste sisaldust. Sellega saavutatakse juba märkimisväärne õhukvaliteedi paranemine.

Kuna elektrisõidukite turuosa suureneb, vähenevad heitkogused lähiaastatel veelgi, mis aitab kaasa õhusaaste osakaalu vähenemisele. "Selle asemel moodustavad pidurite ja rehvide kulumisest tulenevad heitkogused suurima tahkete osakeste allika. Uus Euro 7 standard on verstapost: esmakordselt kehtestatakse piirangud ka pidurite ja rehvide kulumisele," selgitas Gieseke.

"Lisaks sellele muudame standardi elektriautode akude ambitsioonika reguleerimisega tulevikukindlaks: pärast 160 000 kilomeetrit või kaheksa aastat peavad autoakud saavutama minimaalse 72-protsendilise jõudluse. See tugevdab usaldust tehnoloogia vastu ja annab tarbijatele kindlustunnet!" lõpetas ta.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 178 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave