Βελτίωση της ποιότητας του αέρα δίνοντας χώρο στη βιομηχανία να αναπνεύσει

18.12.2023 17:57

Βελτίωση της ποιότητας του αέρα δίνοντας χώρο στη βιομηχανία να αναπνεύσει

Σημαντική σημείωση
Αυτό το έγγραφο έχει μεταφραστεί αυτόματα.
Εμφάνιση αρχικής έκδοσης
Μηχανικός με λίστα ελέγχου σε συνεργείο αυτοκινήτων

"Καταλήξαμε σε μια ισορροπημένη λύση για το νέο πρότυπο εκπομπών Euro 7, η οποία θα βελτιώσει την ποιότητα του αέρα για τους πολίτες μας, ενώ θα αποτρέψει την πρόσθετη επιβάρυνση της βιομηχανίας, η οποία έχει ήδη να αντιμετωπίσει τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Παρά τα όσα πιστεύουν οι Πράσινοι και οι Σοσιαλιστές, η προστασία της υγείας και η παροχή χώρου στη βιομηχανία για να αναπνεύσει δεν είναι ασύμβατα!", δήλωσε ο Jens Gieseke, ευρωβουλευτής, διαπραγματευτής της Ομάδας του ΕΛΚ για τους κανόνες Euro 7.

Τα σχόλιά του έρχονται την ώρα που οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών μόλις κατέληξαν σε συμφωνία για τους νέους αυτούς κανόνες, οι οποίοι αποσκοπούν στη μείωση τόσο των εκπομπών καυσαερίων όσο και των μη καυσαερίων από τα οδικά οχήματα.

"Οι καθιερωμένες συνθήκες δοκιμών Euro 6 θα διατηρηθούν, αποφεύγοντας έτσι το υψηλό κόστος προσαρμογής για τη βιομηχανία. Ωστόσο, ιδιαίτερα για τα βαρέα οχήματα, όπως τα φορτηγά ή τα λεωφορεία, έχουμε επιβάλει αυστηρότερα όρια για τους δύο σημαντικότερους ατμοσφαιρικούς ρύπους, το διοξείδιο του αζώτου και τα σωματίδια", εξήγησε.

Επιπλέον, το κείμενο περιορίζει πλέον τα σημαντικά μικρότερα σωματίδια (με διάμετρο μικρότερη ή ίση των 10 νανομέτρων) στα αιωρούμενα σωματίδια. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ήδη αξιοσημείωτη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Με την αυξανόμενη διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων στην αγορά, οι εκπομπές θα συνεχίσουν να μειώνονται τα επόμενα χρόνια, συμβάλλοντας στη μείωση του μεριδίου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. "Αντίθετα, οι εκπομπές από τη φθορά των φρένων και των ελαστικών θα αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή σωματιδίων. Το νέο πρότυπο Euro 7 αποτελεί ορόσημο: για πρώτη φορά θα επιβληθούν όρια και για τις εκπομπές των φρένων και της φθοράς των ελαστικών", εξήγησε ο Gieseke.

"Επιπλέον, με μια φιλόδοξη ρύθμιση για τις μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καθιστούμε το πρότυπο ανθεκτικό στο μέλλον: μετά από 160.000 χιλιόμετρα ή οκτώ χρόνια, οι μπαταρίες των αυτοκινήτων πρέπει να εξακολουθούν να επιτυγχάνουν ελάχιστη απόδοση 72%. Αυτό ενισχύει την εμπιστοσύνη στην τεχνολογία και παρέχει στους καταναλωτές σιγουριά!" κατέληξε.

Σημείωση για τους συντάκτες

Με 178 μέλη από όλες τις χώρες-μέλη, η Κ.Ο. του ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Άλλα συναφή περιεχόμενα