Od 04.12.2023 9:00 Do 10.12.2023 9:30

The Week ahead

Take a look at what we have coming up over the next seven days. Explore our EPP Group agenda and the main issues we’ll be focusing on in the week ahead: from upcoming debates in the European Parliament on important legislative and policy issues to the meetings that our Members will be attending.

01.12.2023

The Week ahead

Important notice
This document has been translated automatically
Show original version

Posilnenie postavenia mladých poľnohospodárov

young

Skupina EPP chce diskutovať o výzvach a príležitostiach, ktorým čelia mladí ľudia v Európe. V stredu sa v Bruseli na Európskom kongrese mladých poľnohospodárov stretne viac ako 300 mladých poľnohospodárov, tvorcov politík a zainteresovaných strán v oblasti poľnohospodárstva z celej Európy. Na podujatí sa budú udeľovať Európske ceny pre mladých poľnohospodárov za udržateľné a inovatívne nápady a postupy, ktoré riešia výzvy, ktorým čelí poľnohospodársky sektor, ako je generačná výmena, zmierňovanie zmeny klímy, potravinová bezpečnosť a technologický pokrok. "Poľnohospodári starnú. V roku 2020 bol len každý desiaty poľnohospodár mladší ako 40 rokov. Naliehavo potrebujeme, aby do tohto sektora vstúpili mladí ľudia, ktorí zabezpečia našu produkciu potravín," zdôrazňuje Herbert Dorfmann, poslanec Európskeho parlamentu, hovorca skupiny EPP pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ktorý je jedným z organizátorov kongresu.

Sánchez musí v Španielsku presadzovať zásady právneho štátu

Demonstration

Skupina PPE vyzýva Európsku komisiu, aby posúdila, či podmienky dohody medzi španielskym socialistickým premiérom Pedrom Sánchezom a katalánskou separatistickou stranou Junts, ktorú vedie poslanec Európskeho parlamentu Carles Puigdemont, predstavujú porušenie zásad právneho štátu a zásady deľby moci. V pondelok bude parlamentný výbor pre vnútorné veci rokovať o stave právneho štátu v EÚ. "Vyzývame všetkých socialistov a európskych lídrov, aby bránili právny štát v Európe. Pre skupinu PPE je obrana právneho štátu, slobody a rovnosti prvoradá bez ohľadu na to, kto je pri moci. Skupina EPP to vždy robila," hovoria europoslanci Dolors Montserrat a Javier Zarzalejos. Montserrat je podpredsedom skupiny EPP a vedúcim španielskej delegácie.

Posilnenie postavenia mladých, kvalifikovaných vodičov

Driver

Nezaťažujte ani nediskriminujte mladých alebo starých vodičov. Skupina PPE chce posilniť postavenie všetkých vodičov, najmä začínajúcich vodičov, a to zvážením opatrení, ako je zníženie veku pre vydanie vodičského preukazu na výkon povolania a posilnenie ustanovení o jazde so sprievodom. Vo štvrtok bude parlamentný výbor pre dopravu hlasovať o novom zákone na modernizáciu systému vodičských preukazov EÚ. "Šoférovanie nie je len spôsob dopravy. Je to kľúčový katalyzátor osobného posilnenia. Pri tvorbe právnych predpisov EÚ je nevyhnutné zohľadniť potreby všetkých občanov a podnikov. Poskytnime mladým vodičom možnosť zdokonaliť sa v reálnych podmienkach, riešiť nedostatok profesionálnych vodičov a zároveň dodržiavať prísne normy bezpečnosti cestnej premávky," zdôrazňuje Elżbieta Łukacijewska, hlavná vyjednávačka skupiny EPP pre nové pravidlá týkajúce sa vodičských preukazov.

25 rokov medzináboženského úsilia o mier

Santiago

Skupina EPP sa zaviazala, že bude chrániť slobodu náboženského vyznania a viery a podporovať dialóg medzi náboženstvami. Skupina PPE zvolá 4. - 5. decembra do španielskeho Santiaga de Compostela svoju pracovnú skupinu pre medzikultúrny a medzináboženský dialóg, aby si pripomenula 25 rokov pôsobenia ako jediná skupina v Európskom parlamente, ktorá vedie rozsiahly dialóg s monoteistickými náboženstvami vrátane pravoslávneho, katolíckeho, protestantského, islamského a židovského vierovyznania. "Dialóg a spoločný život v úcte a tolerancii je jednou z najväčších výziev našej doby. Počas uplynulých 25 rokov skupina PPE robila všetko pre to, aby dialóg neustále podporovala. V súčasnosti vidíme jeho rastúcu potrebu. Väčšina súčasných konfliktov vo svete je nábožensky motivovaná - podľa niektorých údajov až 70 %. Sme presvedčení, že dialóg je nielen nástrojom, ale aj riešením - bez seriózneho rozhovoru je ťažké dosiahnuť akýkoľvek konsenzus." hovorí Jan Olbrycht, poslanec EPP, podpredseda skupiny EPP a spolupredseda pracovnej skupiny pre medzikultúrny a medzináboženský dialóg.