Michaela ŠOJDROVÁ

Poslanec/Poslankyňa EP

Michaela ŠOJDROVÁ

How to contact me ?

Michaela ŠOJDROVÁ

Poslanec/Poslankyňa EP
Česko
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
BRUSSEL

SPINELLI 07F255 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45565

STRASBOURG

WEISS T08089 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75565

BIO

Narodil sa 28. októbra 1963 v Zlíne. V roku 1987 ukončila štúdium na záhradníckej fakulte (sadovníctvo a krajinárstvo) v Brne. V roku 1992 ukončila štúdium francúzštiny a začala vyučovať francúzštinu. V rokoch 1996 - 2010 bola opakovane zvolená do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky, kde pôsobila ako členka a podpredsedníčka Výboru pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport. Medzi jej ďalšie funkcie patrila osem rokov predsedníčka Skupiny česko-francúzskeho priateľstva, česká delegátka v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy a predsedníčka poslaneckého klubu KDU-ČSL.

V roku 2009 jej bol udelený francúzsky Rad za zásluhy za prínos k rozvoju česko-francúzskych vzťahov. Od roku 2010 pracovala v ústredí Českej školskej inšpekcie ako koordinátorka projektových aktivít ESF (EÚ) a ako zástupkyňa ministerstva školstva v riadiacej rade Centra pre výskum a inovácie vo vzdelávaní OECD. Dlhodobo bola čestnou členkou viacerých kontrolných orgánov vysokých škôl.

Poslankyňa Európskeho parlamentu od roku 2014.

Moje funkcie v Európskom parlamente :

 • Podpredsedníčka - Kultúra a vzdelávanie
 • Zástupkyňa koordinátora - Kultúra a vzdelávanie
 • Členka - Medziskupina pre dobré životné podmienky a ochranu zvierat
 • Členka - Medziskupina pre európske kultúrne dedičstvo, svätojakubské cesty a iné európske kultúrne trasy
 • Členka - Medziskupina pre zdravotné postihnutie
 • Členka - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
 • Členka - Euronest
 • Členka - Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko
 • Členka - Európsky parlament
 • Náhradníčka - Turecko
 • Náhradníčka - Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

My Positions in the Group :

 • Členka - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • Členka - Predsedníctvo skupiny EPP
 • Členka - Conference on the Future of Europe

My work in the European Parliament

Follow the links below to see my activities on the parliamentary website