Van 04.12.2023 9:00 Tot 10.12.2023 9:30

The Week ahead

Take a look at what we have coming up over the next seven days. Explore our EPP Group agenda and the main issues we’ll be focusing on in the week ahead: from upcoming debates in the European Parliament on important legislative and policy issues to the meetings that our Members will be attending.

01.12.2023

The Week ahead

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven

Empowerment van jonge boeren

young

De EVP-fractie wil de uitdagingen en kansen bespreken waarmee jonge landbouwers in Europa worden geconfronteerd. Op woensdag zal het Europees Congres van Jonge Landbouwers meer dan 300 jonge landbouwers, beleidsmakers en agrarische belanghebbenden uit heel Europa bijeenbrengen in Brussel. Tijdens het evenement worden de Europese Jonge Landbouwers Prijzen uitgereikt voor duurzame en innovatieve ideeën en praktijken die een antwoord bieden op de uitdagingen waar de landbouwsector voor staat, zoals generatievernieuwing, beperking van klimaatverandering, voedselzekerheid en technologische vooruitgang. "Boeren worden steeds ouder. In 2020 is slechts één op de tien boeren jonger dan 40 jaar. We hebben dringend jonge mensen nodig in de sector om onze voedselproductie veilig te stellen," benadrukt Herbert Dorfmann, EPP fractiewoordvoerder voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling en een van de organisatoren van het congres.

Sánchez moet rechtsstaat in Spanje handhaven

Demonstration

De EVP-fractie roept de Europese Commissie op om te beoordelen of de voorwaarden van de overeenkomst tussen de Spaanse socialistische premier Pedro Sánchez en de Catalaanse afscheidingspartij 'Junts', geleid door Europees Parlementslid Carles Puigdemont, een schending vormen van de rechtsstaat en het principe van de scheiding der machten. Maandag debatteert de Commissie Binnenlandse Zaken van het Parlement over de toestand van de rechtsstaat in de EU. "Wij roepen alle socialisten en Europese leiders op om de rechtsstaat in Europa te verdedigen. Voor de EVP-Fractie is het verdedigen van de rechtsstaat, vrijheid en gelijkheid van het grootste belang, ongeacht wie er aan de macht is. De EVP-Fractie heeft dit altijd gedaan," zeggen Dolors Montserrat, lid van het Europees Parlement, en Javier Zarzalejos, lid van het Europees Parlement. Montserrat is vicevoorzitter van de EVP-Fractie en hoofd van de Spaanse delegatie.

Jonge, bekwame bestuurders

Driver

Belast of discrimineer jonge of oude bestuurders niet. De EVP-Fractie wil alle bestuurders mondiger maken, vooral beginnende bestuurders, door maatregelen te overwegen zoals het verlagen van de leeftijd voor professionele rijbewijzen en het versterken van de bepalingen voor begeleid rijden. Op donderdag zal de Transportcommissie van het Parlement stemmen over de nieuwe wet om het rijbewijssysteem van de EU te moderniseren. "Autorijden is niet alleen een vervoerswijze. Het is een belangrijke katalysator voor persoonlijke empowerment. Bij het vormgeven van de EU-wetgeving is het van cruciaal belang om rekening te houden met de behoeften van alle burgers en bedrijven. Laten we jonge bestuurders de kans geven om hun vaardigheden aan te scherpen in echte omstandigheden, om het tekort aan professionele bestuurders aan te pakken en tegelijkertijd de strenge verkeersveiligheidsnormen te handhaven," benadrukt Elżbieta Łukacijewska MEP, hoofdonderhandelaar van de EPP-Fractie over de nieuwe regels voor rijbewijzen.

25 jaar interreligieuze inzet voor vrede

Santiago

De EVP-Fractie is toegewijd aan haar plicht om de vrijheid van godsdienst en overtuiging te verdedigen en de interreligieuze dialoog te bevorderen. Op 4-5 december zal de EVP-Fractie haar werkgroep voor interculturele en interreligieuze dialoog bijeenroepen in Santiago de Compostela, Spanje, om te vieren dat zij al 25 jaar de enige fractie in het Europees Parlement is die een uitgebreide dialoog voert met monotheïstische religies, waaronder de orthodoxe, katholieke, protestantse, islamitische en joodse godsdiensten. "Dialoog en samenleven in respect en tolerantie is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. De afgelopen 25 jaar heeft de EVP-Fractie haar uiterste best gedaan om de dialoog voortdurend te bevorderen. Vandaag de dag zien we een groeiende behoefte daaraan. De meeste van de huidige conflicten in de wereld zijn religieus gemotiveerd - sommigen zeggen zelfs 70%. Wij geloven dat dialoog niet alleen een middel is, maar ook een oplossing - zonder een serieus gesprek is het moeilijk om tot een consensus te komen", zegt Jan Olbrycht, EPP-vicevoorzitter en medevoorzitter van de Werkgroep Interculturele en Interreligieuze Dialoog.