Jan OLBRYCHT

bývalý poslanec za skupinu EPP

Jan OLBRYCHT

How to contact me ?

twitter
JanOlbrycht
instagram
janolbrycht
facebook
J.Olbrycht

Jan OLBRYCHT

bývalý poslanec za skupinu EPP
Poľsko
BRUSSEL

SPINELLI 13E130 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45511

STRASBOURG

WEISS T10061 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75511

BIO

Jan Olbrycht sa narodil 21. septembra 1952 v Rybniku (Poľsko) a je doktorom sociológie, prednášateľom, expertom, politikom a sociálnym aktivistom. V rokoch 1990 - 1998 predsedal poľskej delegácii na Kongrese miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy. V rokoch 2000 - 2004 bol členom správnej rady Zhromaždenia európskych regiónov a členom Národnej rady pre regionálnu politiku.

V súčasnom deviatom volebnom období Európskeho parlamentu (2019 - 2024) je Jan Olbrycht podpredsedom skupiny EPP, pôsobí v rozpočtovom výbore a je náhradným členom výboru pre regionálny rozvoj. Okrem toho je podpredsedom skupiny EPP v rozpočtovom výbore a stálym spravodajcom Európskeho parlamentu pre viacročný finančný rámec (VFR).

Je tiež zakladateľom, členom a predsedom medziskupiny URBAN v Európskom parlamente. Okrem toho je členom Delegácie pre vzťahy s Kanadou a náhradným členom Delegácie v Spoločnom parlamentnom výbore EÚ - Severné Macedónsko.

Jan Olbrycht naďalej pôsobí ako spolupredseda pracovnej skupiny skupiny EPP pre medzikultúrny a náboženský dialóg.

Poslanec EP od roku 2004.

My work in the European Parliament

Follow the links below to see my activities on the parliamentary website

My views and opinions