Od 04.12.2023 9:00 Do 10.12.2023 9:30

The Week ahead

Take a look at what we have coming up over the next seven days. Explore our EPP Group agenda and the main issues we’ll be focusing on in the week ahead: from upcoming debates in the European Parliament on important legislative and policy issues to the meetings that our Members will be attending.

01.12.2023

The Week ahead

Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję

Wzmocnienie pozycji młodych rolników

young

Grupa EPL chce omówić wyzwania i możliwości stojące przed młodymi rolnikami w Europie. W środę Europejski Kongres Młodych Rolników zgromadzi w Brukseli ponad 300 młodych rolników, decydentów i interesariuszy z branży rolniczej z całej Europy. Podczas wydarzenia zostaną przyznane Europejskie Nagrody dla Młodych Rolników za zrównoważone i innowacyjne pomysły i praktyki, które odpowiadają na wyzwania stojące przed sektorem rolnym, takie jak wymiana pokoleń, łagodzenie zmian klimatu, bezpieczeństwo żywnościowe i postęp technologiczny. "Rolnicy się starzeją. W 2020 r. tylko jeden na dziesięciu rolników będzie miał mniej niż 40 lat. Pilnie potrzebujemy młodych ludzi, którzy wejdą do sektora, aby zabezpieczyć naszą produkcję żywności" - podkreśla Herbert Dorfmann, rzecznik grupy EPL ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, który jest jednym z organizatorów kongresu.

Sánchez musi stać na straży praworządności w Hiszpanii

Demonstration

Grupa EPL wzywa Komisję Europejską do oceny, czy warunki porozumienia między hiszpańskim socjalistycznym premierem Pedro Sánchezem a katalońską separatystyczną partią "Junts", kierowaną przez eurodeputowanego Carlesa Puigdemonta, stanowią naruszenie praworządności i zasady podziału władzy. W poniedziałek parlamentarna Komisja Spraw Wewnętrznych będzie debatować nad stanem praworządności w UE. "Wzywamy wszystkich socjalistów i europejskich przywódców do obrony praworządności w Europie. Dla Grupy EPL obrona praworządności, wolności i równości jest najważniejsza, bez względu na to, kto jest u władzy. Grupa EPL zawsze to robiła", mówią Dolors Montserrat i Javier Zarzalejos. Montserrat jest wiceprzewodniczącą Grupy EPL i szefową hiszpańskiej delegacji.

Wzmocnienie pozycji młodych, wykwalifikowanych kierowców

Driver

Nie należy obciążać ani dyskryminować młodych lub starszych kierowców. Grupa EPL chce wzmocnić pozycję wszystkich kierowców, zwłaszcza początkujących, poprzez rozważenie takich środków, jak obniżenie wieku zawodowego prawa jazdy i wzmocnienie przepisów dotyczących jazdy w towarzystwie. W czwartek Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego będzie głosować nad nowymi przepisami mającymi na celu modernizację unijnego systemu praw jazdy. "Jazda samochodem to nie tylko środek transportu. To kluczowy katalizator osobistego wzmocnienia. Podczas kształtowania prawodawstwa UE kluczowe znaczenie ma zaspokojenie potrzeb wszystkich obywateli i przedsiębiorstw. Zapewnijmy młodym kierowcom możliwość doskonalenia swoich umiejętności w rzeczywistych warunkach, rozwiązując problem niedoboru kierowców zawodowych przy jednoczesnym zachowaniu rygorystycznych norm bezpieczeństwa drogowego" - podkreśla Elżbieta Łukacijewska, główna negocjatorka Grupy EPL ds. nowych przepisów dotyczących praw jazdy.

25 lat międzyreligijnego zaangażowania na rzecz pokoju

Santiago

Grupa EPL jest zobowiązana do obrony wolności religii i przekonań oraz promowania dialogu międzyreligijnego. W dniach 4-5 grudnia Grupa EPL zwoła swoją Grupę Roboczą ds. Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego w Santiago de Compostela w Hiszpanii, aby uczcić 25-lecie bycia jedyną Grupą w Parlamencie Europejskim, która angażuje się w szeroko zakrojony dialog z religiami monoteistycznymi, w tym z religią prawosławną, katolicką, protestancką, islamską i żydowską. "Dialog i wspólne życie w szacunku i tolerancji jest jednym z największych wyzwań naszych czasów. W ciągu ostatnich 25 lat Grupa EPL dołożyła wszelkich starań, aby stale promować dialog. Dziś widzimy jego rosnącą potrzebę. Większość obecnych konfliktów na świecie ma podłoże religijne - niektórzy twierdzą, że nawet 70%. Wierzymy, że dialog jest nie tylko narzędziem, ale także rozwiązaniem - bez poważnej rozmowy trudno jest osiągnąć jakikolwiek konsensus" - mówi Jan Olbrycht, wiceprzewodniczący Grupy EPL i współprzewodniczący Grupy Roboczej ds. dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego.