From 04.12.2023 9:00 To 10.12.2023 9:30

The Week ahead

Take a look at what we have coming up over the next seven days. Explore our EPP Group agenda and the main issues we’ll be focusing on in the week ahead: from upcoming debates in the European Parliament on important legislative and policy issues to the meetings that our Members will be attending.

01.12.2023

The Week ahead

Avviż importanti
Dan id-dokument ġie tradott awtomatikament.
Uri l-verżjoni oriġinali

Agħti s-setgħa lill-bdiewa żgħażagħ

young

Il-Grupp PPE jrid jiddiskuti l-isfidi u l-opportunitajiet li jħabbtu wiċċhom magħhom iż-żgħażagħ fl-Ewropa. Nhar l-Erbgħa, il-Kungress Ewropew tal-Bdiewa Żgħażagħ se jiġbor aktar minn 300 bidwi Żgħażagħ, dawk li jfasslu l-politika u partijiet interessati agrikoli minn madwar l-Ewropa fi Brussell. Fl-avveniment, il-Premjijiet Ewropej Żgħażagħ Bdiewa se jingħataw għal ideat u prattiki sostenibbli u innovattivi li jindirizzaw l-isfidi li qed jiffaċċja s-settur agrikolu, bħat-tiġdid ġenerazzjonali, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, is-sigurtà tal-ikel u l-avvanzi teknoloġiċi. "Il-bdiewa qed jikbru fl-età. Fl-2020, wieħed biss minn kull għaxar bdiewa kellu taħt l-40 sena. Għandna bżonn urġenti li ż-żgħażagħ jidħlu fis-settur biex jiżguraw il-produzzjoni tal-ikel tagħna," jenfasizza l-MEP Herbert Dorfmann, il-kelliem tal-grupp tal-PPE dwar l-Agrikoltura u Żvilupp Rurali, li huwa wieħed mill-organizzaturi tal-kungress.

Sánchez għandu jħares l-Istat tad-Dritt fi Spanja

Demonstration

Il-Grupp PPE jappella lill-Kummissjoni Ewropea biex tivvaluta jekk it-termini tal-ftehim bejn il-Prim Ministru Soċjalista Spanjol Pedro Sánchez u l-partit separatista Katalan 'Junts', immexxi mill-MEP Carles Puigdemont, jikkostitwixxux ksur tal-istat tad-dritt u tal-prinċipju ta' is-separazzjoni tas-setgħat. Nhar it-Tnejn, il-Kumitat għall-Affarijiet Interni tal-Parlament se jiddibatti l-istat tal-istat tad-dritt fl-UE. “Nappellaw lis-soċjalisti u lill-mexxejja Ewropej kollha biex jiddefendu l-istat tad-dritt fl-Ewropa. Għall-Grupp PPE, id-difiża tal-istat tad-dritt, il-libertà, u l-ugwaljanza hija ta’ importanza kbira, irrispettivament minn min ikun fil-poter. Il-Grupp PPE dejjem għamel dan," jgħidu l-MEP Dolors Montserrat u l-MEP Javier Zarzalejos. Montserrat hija Viċi President tal-Grupp PPE u Kap tad-Delegazzjoni Spanjola.

Agħti s-setgħa lis-sewwieqa żgħażagħ u tas-sengħa

Driver

Tgħabbix jew tiddiskrimina kontra sewwieqa żgħażagħ jew anzjani. Il-Grupp PPE jrid jagħti s-setgħa lis-sewwieqa kollha, partikolarment lis-sewwieqa novizzi, billi jikkunsidra miżuri bħat-tnaqqis tal-età għal-liċenzji tas-sewqan professjonali u t-tisħiħ tad-dispożizzjonijiet għas-sewqan akkumpanjat. Nhar il-Ħamis, il-Kumitat tat-Trasport tal-Parlament se jivvota dwar il-liġi l-ġdida biex timmodernizza s-sistema tal-liċenzji tas-sewqan tal-UE. “Is-sewqan mhux biss mezz ta’ trasport. Huwa katalist ewlieni għall-għoti tas-setgħa personali. Hekk kif infasslu l-leġiżlazzjoni tal-UE, huwa kruċjali li nindirizzaw il-ħtiġijiet taċ-ċittadini u n-negozji kollha. Ejja nipprovdu lis-sewwieqa żgħażagħ bl-opportunità li jsaħħu l-ħiliet tagħhom f’kundizzjonijiet tad-dinja reali, nindirizzaw in-nuqqas ta’ sewwieqa professjonali filwaqt li nżommu standards stretti ta’ sikurezza fit-toroq,” tenfasizza Elżbieta Łukacijewska MPE, negozjatur kap tal-Grupp tal-PPE dwar ir-regoli l-ġodda għal-liċenzji tas-sewqan.

25 sena ta’ impenn interreliġjuż għall-paċi

Santiago

Il-Grupp PPE huwa impenjat fid-dmir tiegħu li jiddefendi l-libertà tar-reliġjon u t-twemmin u jippromwovi d-djalogu bejn ir-reliġjonijiet. Fl-4-5 ta’ Diċembru, il-Grupp PPE se jlaqqa’ l-Grupp ta’ Ħidma tiegħu dwar id-Djalogu Interkulturali u Interreliġjuż f’Santiago de Compostela, Spanja, biex jimmarka 25 sena minn meta jkun l-uniku Grupp fil-Parlament Ewropew li jidħol fi djalogu estensiv mar-reliġjonijiet monoteistiċi, inkluż il- twemmin Ortodoss, Kattoliku, Protestanti, Iżlamiku u Lhudi. "Id-djalogu u l-għajxien flimkien fir-rispett u t-tolleranza hija waħda mill-akbar sfidi ta' żmienna. Matul l-aħħar 25 sena, il-Grupp PPE għamel minn kollox biex jippromwovi kontinwament id-djalogu. Illum, naraw ħtieġa dejjem tikber għalih. Ħafna mill- il-kunflitti attwali tad-dinja huma motivati reliġjużi - xi wħud jgħidu sa 70%. Aħna nemmnu li d-djalogu mhux biss huwa għodda iżda wkoll soluzzjoni - mingħajr konversazzjoni serja, huwa diffiċli li jintlaħaq xi kunsens." jgħid Jan Olbrycht MPE, Viċi President tal-Grupp tal-PPE u Ko-president tal-Grupp ta' Ħidma dwar Djalogu Interkulturali u Interreliġjuż.