Od 04.12.2023 9:00 Do 10.12.2023 9:30

Nadcházející týden

Take a look at what we have coming up over the next seven days. Explore our EPP Group agenda and the main issues we’ll be focusing on in the week ahead: from upcoming debates in the European Parliament on important legislative and policy issues to the meetings that our Members will be attending.

01.12.2023

Nadcházející týden

Důležité upozornění
Tento dokument byl přeložen automaticky.
Zobrazit původní verzi

Posílení postavení mladých zemědělců

young

Skupina EPP chce diskutovat o výzvách a příležitostech, s nimiž se mladí kádrováci v Evropě potýkají. Ve středu se v Bruselu uskuteční Evropský kongres mladých zemědělců, na kterém se sejde více než 300 mladých zemědělců, tvůrců politik a zemědělských subjektů z celé Evropy. Na akci budou uděleny Evropské ceny pro mladé zemědělce za udržitelné a inovativní nápady a postupy, které řeší výzvy, jimž čelí zemědělský sektor, jako je generační obměna, zmírňování klimatických změn, potravinová bezpečnost a technologický pokrok. "Zemědělci stárnou. V roce 2020 byl pouze jeden z deseti zemědělců mladší 40 let. Naléhavě potřebujeme, aby do odvětví vstoupili mladí lidé, kteří zajistí naši produkci potravin," zdůrazňuje Herbert Dorfmann, poslanec Evropského parlamentu, mluvčí skupiny EPP pro zemědělství a rozvoj venkova, který je jedním z organizátorů kongresu.

Sánchez musí ve Španělsku prosazovat právní stát

Demonstration

Skupina EPP vyzývá Evropskou komisi, aby posoudila, zda podmínky dohody mezi španělským socialistickým premiérem Pedrem Sánchezem a katalánskou separatistickou stranou Junts, kterou vede europoslanec Carles Puigdemont, představují porušení zásad právního státu a dělby moci. V pondělí bude parlamentní výbor pro vnitřní věci jednat o stavu právního státu v EU. "Vyzýváme všechny socialisty a evropské lídry, aby bránili právní stát v Evropě. Pro skupinu EPP je obrana právního státu, svobody a rovnosti prvořadá bez ohledu na to, kdo je u moci. Skupina EPP to vždy dělala," říkají europoslanci Dolors Montserrat a Javier Zarzalejos. Montserrat je místopředsedkyní skupiny EPP a vedoucí španělské delegace.

Umožnit mladým, kvalifikovaným řidičům

Driver

Nezatěžujte ani nediskriminujte mladé nebo staré řidiče. Skupina EPP chce posílit postavení všech řidičů, zejména začínajících řidičů, tím, že zváží opatření, jako je snížení věku pro získání řidičského průkazu z povolání a posílení ustanovení pro řízení s doprovodem. Ve čtvrtek bude parlamentní výbor pro dopravu hlasovat o novém zákonu, který má modernizovat systém řidičských průkazů v EU. "Řízení není jen způsob dopravy. Je to klíčový katalyzátor osobního posílení. Při tvorbě právních předpisů EU je zásadní, abychom se zabývali potřebami všech občanů a podniků. Poskytněme mladým řidičům možnost zdokonalovat své dovednosti v reálných podmínkách, řešme nedostatek profesionálních řidičů a zároveň dodržujme přísné normy bezpečnosti silničního provozu," zdůrazňuje Elżbieta Łukacijewska, poslankyně Evropského parlamentu, hlavní vyjednavačka skupiny EPP pro nová pravidla pro řidičské průkazy.

25 let mezináboženského úsilí o mír

Santiago

Skupina EPP se zavázala, že bude hájit svobodu náboženského vyznání a přesvědčení a podporovat mezináboženský dialog. Ve dnech 4. a 5. prosince svolá skupina EPP do španělského Santiaga de Compostela svou pracovní skupinu pro mezikulturní a mezináboženský dialog, aby si připomněla 25 let své existence jako jediná skupina v Evropském parlamentu, která vede rozsáhlý dialog s monoteistickými náboženstvími, včetně pravoslavného, katolického, protestantského, islámského a židovského náboženství. "Dialog a soužití v úctě a toleranci je jednou z největších výzev naší doby. V uplynulých 25 letech se skupina EPP snažila dialog neustále podporovat. Dnes vidíme jeho rostoucí potřebu. Většina současných světových konfliktů je nábožensky motivována - podle některých údajů až 70 %. Věříme, že dialog je nejen nástrojem, ale také řešením - bez seriózního rozhovoru lze jen těžko dosáhnout jakéhokoli konsensu." říká Jan Olbrycht, europoslanec, místopředseda Skupiny EPP a spolupředseda Pracovní skupiny pro mezikulturní a mezináboženský dialog.