122469
THEMATIC

Europæisk demokrati: fælles værdier, regler og rettigheder

EPP-gruppen lægger vægt på hasteforanstaltninger til bekæmpelse af organiseret kriminalitet gennem implementering af AML-pakken, styrkelse af grænseoverskridende samarbejde, etablering af en effektiv EU AML/CFT-myndighed og inddragelse i internationale diskussioner. Vi er fortsat forpligtet til at bekæmpe organiseret kriminalitet og beskytte vores økonomier og borgere. I vores korstog mod organiseret kriminalitet indførte vi Daphnes lov og talte for vigtig proceduremæssig beskyttelse mod SLAPP-misbrug (Strategic Lawsuits Against Public Participation). Vores indsats førte til etableringen af minimumsstandarder for beskyttelse af offentlig deltagelse og stærke sikkerhedsforanstaltninger mod misbrug af retssager, samtidig med at vi opfordrede til suspension af konti på sociale medier, der retfærdiggjorde Putins krig mod Ukraine. Derudover pressede vi Europa-Kommissionen til at udarbejde en effektiv strategi mod hybride trusler og satte gang i vigtige debatter om globalisering og den digitale revolution.

Europæisk demokrati: fælles værdier, regler og rettigheder

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven
Combat Organised Crime
publications 13.09.2022

EPP-GRUPPENS HOLDNING TIL BEKÆMPELSE AF ORGANISERET KRIMINALITET I DEN EUROPÆISKE UNION

Indledning Organiseret kriminalitet udgør en stor trussel mod Den Europæiske Unions indre sikkerhed og mod borgernes sikkerhed. Udbredt kriminalitet undergraver tilliden til samfundet og myndighederne og skaber hindringer for ærlige me...

publications 09.03.2021

Fremtiden for kristendemokrati - Et kompas for fremtidige generationer

Vi lever i en tid med globale kriser. En langvarig økonomisk krise får os til at sætte spørgsmålstegn ved globaliseringen. Den økologiske krise truer det, der gør vores planet beboelig. Den manglende evne til effektivt at møde disse udfordringer giver a...

5 / 5