122469
THEMATIC

Европейската демокрация: общи ценности, правила и права

Групата на ЕНП набляга на спешните мерки за борба с организираната престъпност чрез прилагане на пакета за борба с изпирането на пари, засилване на трансграничното сътрудничество, създаване на ефективен орган на ЕС за борба с изпирането на пари/финансирането на тероризма и участие в международни дискусии. Оставаме ангажирани с борбата с организираната престъпност и с опазването на нашите икономики и граждани. В кръстоносния ни поход срещу организираната престъпност въведохме закона "Дафни" и се застъпихме за съществена процесуална защита срещу злоупотреби със SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation). Усилията ни доведоха до установяването на минимални стандарти за защита на общественото участие и силни гаранции срещу злоупотреби в съдебните производства, като същевременно настояхме за спиране на акаунти в социалните медии, оправдаващи войната на Путин срещу Украйна. Освен това оказахме натиск върху Европейската комисия за ефективна стратегия срещу хибридните заплахи и инициирахме решаващи дебати относно глобализацията и цифровата революция.

Европейската демокрация: общи ценности, правила и права

Важна забележка
Този документ е преведен автоматично
Покажи оригиналната версия
Combat Organised Crime
publications 13.09.2022

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ ПО ТЕМАТА ЗА БОРБАТА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Въведение Организираната престъпност е сериозна заплаха за вътрешната сигурност на Европейския съюз и за безопасността на нашите граждани. Наличието на широко разпространена престъпност подкопава доверието в обществата и органите и създава пречки в ежедневния живот на честните хора. Престъпността е заплаха за нашия вътрешен пазар, за свободните предприятия и за икономическия растеж. Освен това тя причинява финансови вреди на Съюза и неговит...

publications 09.03.2021

Бъдещето на християндемокрацията - Компас за бъдещите поколения

Живеем във време на глобални кризи. Дългосрочната икономическа криза кара много хора да поставят под въпрос глобализацията. Екологичната криза застрашава това, което прави нашия свят обитаем. Неспособността за ефективни действия в отговор на тези предизвикателства води до дълбока политическа криза: в контекста на резервираността, която изпитват към своите представители, европейските общества изглежда се разпадат на разделени общности, което затруднява...

5 / 5