122469
THEMATIC

Eurooppalainen demokratia: yhteiset arvot, säännöt ja oikeudet

PPE-ryhmä korostaa kiireellisiä toimenpiteitä järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi panemalla rahanpesun torjuntapaketti täytäntöön, tehostamalla rajatylittävää yhteistyötä, perustamalla tehokas EU:n rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisen toiminnan valvontaviranomainen ja osallistumalla kansainvälisiin keskusteluihin. Olemme edelleen sitoutuneet torjumaan järjestäytynyttä rikollisuutta ja suojelemaan talouksiamme ja kansalaisia. Järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa ristiretkessämme otimme käyttöön Daphne-lain ja ajoimme keskeisiä menettelyllisiä suojatoimia SLAPP-menettelyn (Strategic Lawsuits Against Public Participation) väärinkäytöksiä vastaan. Ponnistuksemme johtivat siihen, että otettiin käyttöön yleisön osallistumisen suojelua koskevat vähimmäisstandardit ja vahvat takeet väärinkäytöksiä vastaan käytäviä oikeudenkäyntejä vastaan. Samalla vaadimme myös, että sosiaalisen median tilit, joilla oikeutetaan Putinin sota Ukrainaa vastaan, lakkautetaan. Lisäksi painostimme Euroopan komissiota laatimaan tehokkaan strategian hybridiuhkia vastaan ja käynnistimme ratkaisevan tärkeitä keskusteluja globalisaatiosta ja digitaalisesta vallankumouksesta.

Eurooppalainen demokratia: yhteiset arvot, säännöt ja oikeudet

Tärkeä huomio
Tämä asiakirja on käännetty automaattisesti.
Näytä alkuperäinen versio
Combat Organised Crime
publications 13.09.2022

Kannanotto: Miten järjestäytynyttä rikollisuutta voidaan torjua Euroopan unionissa

Johdanto Järjestäytynyt rikollisuus on merkittävä uhka Euroopan unionin sisäiselle turvallisuudelle ja kansalaisten turvallisuudelle. Laajalle levinnyt rikollisuus heikentää luottamusta yhteiskuntaan ja viranomaisiin ja haittaa rehell...

publications 09.03.2021

Kristillisdemokratian tulevaisuus - Kompassi tuleville sukupolville

Elämme globaalien kriisien aikaa. Pitkään jatkunut talouskriisi saa monet kyseenalaistamaan globalisaation. Ekologinen kriisi vaarantaa maailman elinkelpoisuuden. Kyvyttömyys vastata tehokkaasti näihin haasteisiin on johtamassa syvään poliittiseen kriisi...

2 / 2

5 / 5