committee

Rybárstvo

Zjednodušený a udržateľný rybolov

Rybárska politika musí zosúladiť záujmy širokého spektra zainteresovaných strán a zároveň zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť morského prostredia a populácií rýb, živobytia rybárov a budúcnosť priemyselných odvetví súvisiacich s rybolovom a pobrežných spoločenstiev.

Skupina PPE podporila prijatie rámca pravidiel na udržateľný rybolov v Severnom mori, čím chráni živobytie rybárov v Severnom mori. Bojovali sme za nové pravidlá, ktoré by zjednodušili opatrenia používané pri love rýb a zároveň by sa prispôsobili osobitným potrebám jednotlivých druhov rybolovu. Do odvetvia rybolovu by sa tak vniesla pružnosť, pričom by sa zároveň zachoval jeho hlavný cieľ: udržateľnosť rybolovných zdrojov.

iný relevantný obsah