Ľudské práva

Ľudské práva ako priorita politiky

Európska únia sa vo svojich vonkajších vzťahoch usiluje o podporu demokracie a ľudských práv v súlade so svojimi základnými zásadami, ktorými sú sloboda, demokracia, rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd a právny štát. Tento podvýbor je zodpovedný za pomoc Výboru pre zahraničné veci, pokiaľ ide o otázky týkajúce sa ľudských práv, ochrany menšín a podpory demokratických hodnôt v tretích krajinách v Európe i mimo nej.

Podpora ľudských práv

Jednou z úloh podvýboru je monitorovať dialógy a konzultácie venované otázkam ľudských práv, ktoré EÚ vedie s tretími krajinami. Každý rok vysiela delegácie na miesta v Európe i mimo nej, aby monitorovali situáciu v oblasti ľudských práv v teréne a nadviazali kontakt so širokým spektrom zainteresovaných strán.

Od roku 1988 Európsky parlament udeľuje výročnú Sacharovovu cenu za slobodu myslenia, aby ocenil úsilie v prospech ľudských práv a základných slobôd a proti útlaku a nespravodlivosti. Poslanecký klub EĽS je hrdý na to, že počas 30-ročnej histórie ceny nominoval mnohých laureátov, ku ktorým v posledných rokoch patrila aj demokratická opozícia vo Venezuele, kubánski disidenti, predstaviteľ opozície v Bielorusku a predstavitelia arabskej jari.

V procese

No result

konkrétna pozícia

Zahraničné veci

iný relevantný obsah

No result