Καταργήστε την καταναγκαστική εργασία, όχι τις ΜΜΕ μας

05.03.2024 12:42

Καταργήστε την καταναγκαστική εργασία, όχι τις ΜΜΕ μας

Σημαντική σημείωση
Αυτό το έγγραφο έχει μεταφραστεί αυτόματα.
Εμφάνιση αρχικής έκδοσης
Uyghur1 [nid:104603]

"Η καταναγκαστική εργασία αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καταφέραμε τώρα να συμφωνήσουμε σε έναν νόμο που θα συμβάλει στην εξάλειψη της σύγχρονης δουλείας", δήλωσε ο ευρωβουλευτής Jörgen Warborn, επικεφαλής διαπραγματευτής της ομάδας του ΕΛΚ για τον κανονισμό για την αναγκαστική εργασία και εκπρόσωπος για το διεθνές εμπόριο.

"Για να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις, και ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), δεν θα επιβαρυνθούν με περισσότερη διοίκηση από αυτή που ήδη αντιμετωπίζουν σήμερα, η Ομάδα του ΕΛΚ επέμεινε σε μια προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο, παρέχοντας παράλληλα πρακτική υποστήριξη για τις ΜΜΕ. Αυτό περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για τις ΜΜΕ, όπως μια τηλεφωνική γραμμή που θα εδρεύει στη χώρα τους και θα τους επιτρέπει να λαμβάνουν ζωντανή υποστήριξη για τη συμμόρφωσή τους με τον κανονισμό", συνέχισε ο Warborn.

Οι διαπραγματευτές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη συμφώνησαν να απαγορεύσουν από την αγορά της ΕΕ τα προϊόντα που κατασκευάζονται με καταναγκαστική εργασία.

Ο Andreas Schwab, εκπρόσωπος της Ομάδας του ΕΛΚ για την εσωτερική αγορά και την προστασία των καταναλωτών, πρόσθεσε: "Έπρεπε να διασφαλίσουμε ότι η εστίαση κάθε μελλοντικής έρευνας θα αφορά μόνο τα μεγάλα ψάρια και όχι τις μικρές περιπτώσεις. Αλλά για να λειτουργήσει το νέο σύστημα στην πράξη, πρέπει να δώσουμε στην Επιτροπή τους απαραίτητους πόρους για να διερευνήσει τέτοιες περιπτώσεις υψηλού κινδύνου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό υπό το πρίσμα της μπλοκαρισμένης νομοθεσίας για τη δέουσα επιμέλεια της εταιρικής βιωσιμότητας (CSDDD), στην οποία βασίζεται και παραπέμπει ο παρών νόμος. Ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα δύο νομοθετήματα θα αλληλεπιδρούν στο μέλλον δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αλλά εναπόκειται στην Επιτροπή να διασφαλίσει ένα λειτουργικό και συνεκτικό καθεστώς συμμόρφωσης. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, όλες οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για τις εισαγωγικές εταιρείες θα πρέπει να ενοποιηθούν σε μια ενιαία έκθεση με βάση ένα ενιαίο έντυπο".

"Ένα από τα βασικά στοιχεία που η Ομάδα ΕΛΚ κατάφερε να αποκλείσει από τη νομοθεσία είναι το αντίστροφο βάρος της απόδειξης, το οποίο θα δημιουργούσε μόνο περισσότερη αβεβαιότητα και επιβάρυνση για τις ήδη επιβαρυμένες εταιρείες", δήλωσε ο Warborn. "Πιστεύω ότι καταφέραμε να βρούμε μια πρόταση που διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας ως προς την εξάλειψη της καταναγκαστικής εργασίας, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από κανονιστικές επιβαρύνσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης πρέπει να αισθάνονται ότι η ΕΕ εργάζεται γι' αυτές και όχι εναντίον τους. Χαίρομαι που η συμφωνία περιλαμβάνει ένα ειδικό άρθρο για τη στήριξη των ΜΜΕ".

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη πρέπει τώρα να εγκρίνουν επίσημα το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων.

Σημείωση για τους συντάκτες

Με 178 μέλη από όλες τις χώρες-μέλη, η Κ.Ο. του ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Άλλα συναφή περιεχόμενα