Pakkotyövoiman poistaminen, ei pk-yritystemme

05.03.2024 12:42

Pakkotyövoiman poistaminen, ei pk-yritystemme

Tärkeä huomio
Tämä asiakirja on käännetty automaattisesti.
Näytä alkuperäinen versio
Uyghur1 [nid:104603]

"Pakkotyö on vakava ihmisoikeusloukkaus. Olemme nyt onnistuneet sopimaan laista, joka edistää nykyajan orjuuden kitkemistä", sanoi Euroopan parlamentin jäsen Jörgen Warborn, joka on PPE-ryhmän pääneuvottelija pakkotyötä koskevasta asetuksesta ja kansainvälisen kaupan tiedottaja.

"Varmistaakseen, että yrityksiä ja erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) ei rasiteta nykyistä suuremmalla hallinnolla, EPP-ryhmä on vaatinut riskiperusteista lähestymistapaa ja tarjonnut samalla käytännön tukea pk-yrityksille. Tähän sisältyy erityisiä säännöksiä pk-yrityksille, kuten niiden kotimaassa sijaitseva vihjelinja, jonka avulla ne voivat saada suoraa tukea asetuksen noudattamisessa", Warborn jatkoi.

Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden neuvottelijat sopivat pakkotyövoimalla valmistettujen tuotteiden kieltämisestä EU:n markkinoilta.

Andreas Schwab, PPE-ryhmän sisämarkkina- ja kuluttajansuoja-asioiden tiedottaja, lisäsi: "Meidän oli varmistettava, että tulevissa tutkimuksissa keskitytään vain isoihin kaloihin eikä vähäisiin tapauksiin. Jotta uusi järjestelmä toimisi käytännössä, meidän on kuitenkin annettava komissiolle tarvittavat resurssit tällaisten riskialttiiden tapausten tutkimiseen. Tämä on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon yritysten kestävän kehityksen huolellisuutta koskeva estynyt lainsäädäntö, johon tämä laki perustuu ja johon siinä viitataan. Sitä, miten nämä kaksi säädöstä ovat tulevaisuudessa vuorovaikutuksessa keskenään, ei ole vielä päätetty, mutta komission tehtävänä on varmistaa toimiva ja johdonmukainen sääntöjen noudattamista koskeva järjestelmä. Yleisesti ottaen kaikki maahantuontiyrityksiä koskevat raportointivelvoitteet olisi kuitenkin koottava yhteen raporttiin, joka perustuu yhteen lomakkeeseen."

"Yksi keskeisistä elementeistä, jonka PPE-ryhmä onnistui jättämään pois lainsäädännöstä, on käänteinen todistustaakka, joka olisi vain lisännyt epävarmuutta ja taakkaa jo ennestään ylikuormitetuille yrityksille", Warborn sanoi. "Uskon, että olemme onnistuneet löytämään ehdotuksen, jolla varmistetaan lainsäädännön tehokkuus pakkotyön kitkemisessä ja samalla suojellaan pk-yrityksiä sääntelyn rasitukselta. Euroopan pk-yritysten pitäisi tuntea, että EU työskentelee niiden puolesta eikä niitä vastaan. Olen tyytyväinen siihen, että sopimukseen sisältyy erityinen artikla pk-yritysten tukemisesta."

Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden on nyt virallisesti hyväksyttävä neuvottelutulos.

Tiedoksi toimittajille 

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 178 jäsentä kaikista jäsenmaista

Muu asiaa liittyvä sisältö