Unia Europejska stoi przed ogromnymi wyzwaniami, takimi jak: bezrobocie, migracja czy silna konkurencja w skali światowej, spotęgowana przez utratę zaufania Europy do zdolności politycznych w zakresie dostarczania rozwiązań. Grupa EPL chce wyposażyć UE w skuteczny program reform dla przyszłości Europy, który zapewni UE możliwość sprostania nadchodzącym wyzwaniom. Wzrostowi i miejscom pracy muszą towarzyszyć starania o odzyskanie zaufania obywateli. Europa jest kontynentem wartości i ludzkiej godności. Musimy bronić naszego społecznego modelu w obliczu globalnej konkurencji, jednocześnie będąc w stanie sprostać wyzwaniom demograficznym.

Ekonomia, miejsca pracy i środowisko

W dalszym ciągu opowiadamy się za społeczną gospodarką rynkową jako najlepszą drogą do tworzenia miejsc pracy i innowacji przy jednoczesnym zachowaniu naszych wysokich standardów społecznych i środowiskowych. Musimy dokończyć tworzenie jednolitego rynku cyfrowego, opracować nowe sposoby ograniczenia emisji i zapewnić energię po przystępnej cenie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jak działamy

Sprawy prawne & wewnętrzne

Musimy poprawić nasze bezpieczeństwo, lepiej kontrolując nasze granice, zapewniając azyl potrzebującym i przygotowując się do walki z cyberprzestępczością. Nasze prawo do swobodnego przemieszczania się musi być chronione, a my musimy nadal wprowadzać środki zapobiegające terroryzmowi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jak działamy

Budżet, rolnictwo i fundusze regionalne

Budżet UE nie powinien opierać się wyłącznie na składkach krajowych - Europa musi być w stanie finansować swoje priorytety w perspektywie długoterminowej i z dodatkowymi środkami. Nasza polityka rolna wymaga odpowiedniego finansowania i nowych metod, aby być wydajną i zrównoważoną.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jak działamy

Sprawy zagraniczne

Musimy wzmocnić naszą umiejętność mówienia jednym głosem na poziomie globalnym, aby osiągnąć nasze cele: pokój i bezpieczeństwo, otwarty i wielostronny handel oraz łagodzenie ubóstwa. Musimy nadal promować prawa człowieka i demokrację w naszych stosunkach z krajami trzecimi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jak działamy

Stanowiska

STANOWISKO 14.10.2020

Stanowisko Grupy EPL w sprawie edukacja w erze transformacji cyfrowej

1. Wstęp Zdaniem Grupy EPL edukacja jest inwestycją w naszą wspólną przy...

STANOWISKO 01.07.2020

Dokument przedstawiający stanowisko grupy EPL - Unia Europejska na rzecz Zdrowia

Gdy życzymy komuś wszystkiego najlepszego na urodziny czy z...

STANOWISKO 19.02.2019

Dokument Grupy EPL przedstawiający stanowisko w sprawie handlu mię-dzynarodowego

UE przoduje w swobodnym i uczciwym handlu światowym. ...

STANOWISKO 16.10.2018

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Europejczycy muszą czuć się bezpiecznie Nasz świat stale się zmienia. Dotychczasowi sprzymierzeńcy odsuwają się od Europy, a starzy ...

STANOWISKO 24.04.2018

UE może pomóc w leczeniu raka, aby za 20 lat nikt nie umierał na tę chorobę

Rak jest jednym z głównych wyzwań, przed jakimi stoi w...

Do góry