Rybołówstwo

Uproszczone i zrównoważone rybołówstwo

Polityka rybołówstwa ma za zadanie pogodzić interesy wielu zainteresowanych stron, a jednocześnie chronić w dłuższej perspektywie życie środowiska morskiego i  i stad rybnych, źródła utrzymania rybaków i przyszłość mieszkańców wybrzeża oraz gałęzi przemysłu powiązanych z rybołówstwem.

Grupa EPL chroniła od zawsze utrzymanie floty rybackiej na Morzu Północnym, wspierając ramy prawne umożliwiające zrównoważone rybołówstwo na tym akwenie. Staraliśmy się o wprowadzenie nowych zasad, które uprościłyby metody połowu ryb, równocześnie dostosowując je do specyfiki każdego łowiska i dbając o elastyczność sektora z myślą o realizacji głównego celu, jakim jest zrównoważony charakter zasobów morskich.

W toku

No result

Powiązane stanowisko

Budżet, rolnictwo i fundusze regionalne

więcej na temat

No result