Wybierasz Twoich europosłów w miejscu, w którym mieszkasz, aby reprezentowali w Europie, Twój region i partię polityczną kraju pochodzenia. Posłowie z każdego państwa członkowskiego UE zrzeszają się następnie w ramach podobnie myślących grup politycznych poprzez delegacje kraju, z którego pochodzą (delegacje krajowe). Przewodniczący Delegacji reprezentuje w Grupie interes krajowej partii politycznej bądź delegacji złożonej z kilku partii z tego samego kraju.

Odkryj w jaki sposób wybrani przez Ciebie europosłowie reprezentują Twoje interesy w Europie.

Szpilka wbita w mapę

Twój głos w Parlamencie Europejskim

Europosłowie są także Twoim głosem na szczeblu europejskim zasiadając w komisjach parlamentarnych wraz z europosłami z innych krajów.

Zarówno w komisjach jak i podczas sesji plenarnych wybrani przez Ciebie europosłowie będą głosować za wdrożeniem w życie centro-prawicowych polityk uzgodnionych w ramach naszej Grupy i wpisanych w nasz program polityczny.

Grupa EPL jako pierwsza ustanowiła formalną strukturę, która pozwoliła na zawiązanie silnych relacji z partiami EPL zasiadającymi w parlamentach krajowych.

Wierzymy, że nasz dialog z partiami zasiadającymi w parlamentach krajowych pomoże nam pomóc UE lepiej odpowiadać na potrzeby obywateli. Ponadto wzmacnia zasadność naszych priorytetów i inicjatyw podejmowanych w Parlamencie Europejskim.

Pracując razem, tworzymy lepsze prawa, zmniejszamy dystans do obywateli i wzmacniamy Europejską demokrację.