Své poslance volíte v místě, kde žijete, aby zastupovali váš region a politickou stranu na evropské úrovni. Poslanci z každého členského státu EU jsou prostřednictvím delegací ze svých zemí (národní delegace) sdruženi v podobně smýšlejících evropských politických uskupeních. Každý vedoucí národní delegace zastupuje svou politickou stranu nebo delegaci z několika národních stran v našem poslaneckém klubu.

Zjistěte, jakým způsobem hájí vaši poslanci vaše zájmy během jednání o legislativních a politických otázkách na evropské úrovni.

Špendlík na mapě

Vaše zastoupení v Evropském parlamentu

Poslanci Evropského parlamentu vás zastupují na evropské úrovni i tím, že zasedají ve výborech Evropského parlamentu se zástupci z jiných zemí.

Na výborech a během plenárního zasedání pak poslanci hlasují o provádění politických cílů z pohledu pravého středu, které byly dohodnuty v rámci našeho poslaneckého klubu a stanoveny v našem politickém programu.

Poslanecký klub ELS byl prvním uskupením v Evropském parlamentu, které ustavilo formální strukturu pro budování silných vazeb s členskými stranami ELS, které jsou zastoupeny v národních parlamentech.

Věříme, že politický dialog se stranami v národních parlamentech nám pomůže k tomu, aby EU lépe reagovala na potřeby svých občanů. Navíc posiluje legitimitu našich priorit a iniciativ v Evropském parlamentu.

Díky této spolupráci vytváříme lepší zákony, překlenujeme vzdálenost s našimi občany a posilujeme evropskou demokracii.