U verkiest uw Europarlementsleden lokaal om uw regio en nationale partij op Europees niveau te vertegenwoordigen. Leden uit elke EU-Lidstaat komen samen in gelijkgezinde Europese fracties door middel van delegaties uit de lidstaten (nationale delegaties). Elke Delegatieleider vertegenwoordigt een nationale partij, of een delegatie die bestaat uit verschillende nationale partijen, binnen de fractie.

Ontdek hoe de door u gekozen Europarlementsleden uw belangen vertegenwoordigen op Europees niveau.

Een pin op de wereldkaart

U vertegenwoordigen in het Europees Parlement

Europarlementsleden vertegenwoordigen u ook door, samen met vertegenwoordigers uit andere landen, op Europees niveau in de commissies van het Europees Parlement te zetelen.

Hier, en in de plenaire vergadering, stemmen en implementeren ze een centrumrechts beleid dat vastgelegd werd in de fractie en opgenomen werd in ons politiek programma.

De EVP-Fractie was de eerste fractie die een formele structuur opzette om relaties op te bouwen met EVP-partijen die in nationale parlementen vertegenwoordigd zijn.

Wij geloven dat onze politieke dialoog met fracties in de nationale parlementen bijdraagt aan een EU die beantwoordt aan de noden van haar burgers. Daarenboven versterkt het de legitimiteit van onze prioriteiten en initiatieven in het EP.

Door samenwerking, maken we betere wetten, overbruggen we de afstand met onze burgers en versterken we de Europese democratie.