Vaše evropske poslance izvolite, da bi območje, kjer živite in stranko, ki jo podpirate, predstavljali na evropski ravni. Evropski poslanci iz vsake države članice so združeni v isto mislečih evropskih političnih skupinah preko delegacij iz svojih držav (nacionalne delegacije). Vsako delegacijo vodi vodja delegacije, ki predstavlja nacionalno stranko, ali delegacijo sestavljeno iz številnih strank, ki pripadajo skupini ELS.

Odkrijte, kako evropski poslanci, ki ste jih volili, predstavljajo vaše interese glede zakonodajnih tem na evropski ravni.

Oznaka na zemljevidu

Kako ste zastopani v Evropskem parlamentu

Evropski poslanci vas zastopajo na evropski ravni in sicer tako, da se udeležujejo in sodelujejo v odborih skupaj s predstavniki iz drugih držav članic.

Tukaj, in na plenarnem zasedanju, bodo evropski poslanci glasovali o politikah desne sredine, ki so bile dogovorjene znotraj politične skupine in zabeležene v našem političnem programu.

Skupina ELS je bila prva politična skupina, ki je vzpostavila formalno strukturo za vzpostavitev močnih odnosov s strankami ELS, ki so predstavljene v nacionalnih parlamentih.

Verjamemo, da politični dialog med skupinami in nacionalnimi parlamenti pripomore k temu, da EU na boljši način zadosti potrebam svojih državljanov. Povrhu tega, politični dialog tudi krepi legitimnost naših prioritet in pobud znotraj Evropskega parlamenta.

S tem, da delamo skupaj, ustvarjamo boljše zakone, zmanjšujemo razdalje med nami in našimi državljani in krepimo evropsko demokracijo.