Du vælger dine MEP’er lokalt til at repræsentere dit land og nationale parti på europæisk niveau. Medlemmer fra hver EU medlemsland samles med ligesindede europæiske politiske grupper via delegationer fra deres lande (nationale delegationer). Hver delegations delegationsleder repræsenterer et nationalt parti eller delegation der udgøres af flere nationale partier i gruppen.

Find ud af, hvordan dine valgte MEP’er repræsenterer dine interesser i lovgivningsarbejder og på andre europæiske politiske emner.

En nål i et kort

Din repræsentant i Europa-Parlamentet

MEP’er repræsenterer dig også på europæisk niveau ved at sidde i udvalg med repræsentanter fra andre lande.

Her og i plenarsamlingen stemmer de for at fremme den centrum-højre politik der er enighed om i gruppen og fastsat i vores politiske program.

EPP-Gruppen var den første gruppe der etablerede en formel struktur for at opbygge relationer med EPP partierne i de nationale parlamenter.

Vi tror på, at vores politiske dialog med grupper i de nationale parlamenter hjælper os til at gøre EU bedre i stand til at give svar på borgernes. Desuden styrker det også legitimiteten af vores prioriteter og initiativer i EP.

Ved at arbejde sammen laver vi bedre love, bygger bro til borgerne og styrker europæisk demokrati.