Избирате евродепутатите си на местно равнище, за да представляват региона и националната си партия на европейско ниво. Евродепутатите от всяка държава членка на ЕС се събират по европейски политически групи с общи интереси чрез делегации от съответните страни (национални делегации). Всеки ръководител на делегация представлява национална партия или делегация от няколко национални партии в нашата Група.

Разберете как избраните от Вас евродепутати представляват Вашите интереси по въпроси от законодателството и политиката на европейско ниво.

Кабарче, забито в карта

Представляваме Ви в Европейския парламент

Евродепутатите Ви представляват на европейско равнище и като заседават в комисиите на Европейския парламент с представители от други държави.

Тук, както и на пленарно заседание, те гласуват, за да приложат политиките в центъра на дебата, договорени в рамките на нашата Група и установени в нашата политическа програма.

Групата на ЕНП беше първата група, която създаде официална структура за изграждане на силни отношения с партиите на ЕНП, представени в националните парламенти.

Вярваме, че нашият политически диалог с групи в националните парламенти спомага ЕС да отговори по-добре на нуждите на своите граждани. Освен това, той засилва и легитимността на нашите приоритети и инициативи в ЕП.

Работейки заедно, правим по-добри закони, преодоляваме разстоянието с нашите граждани и укрепваме европейската демокрация.