Birate svoje zastupnike na lokalnoj razini kako bi zastupali vašu regiju i nacionalnu stranku na europskoj razini. Članice iz svake države članice EU-a okupljaju se u istomišljenim europskim političkim grupacijama putem izaslanstava svojih zemalja (nacionalnih izaslanstava). Voditelj delegacije svakog izaslanstva predstavlja nacionalnu stranku ili delegaciju sastavljenu od nekoliko nacionalnih stranaka unutar naše grupacije.

Otkrijte kako izabrani zastupnici zastupaju vaše interese u zakonodavnim i političkim pitanjima na europskoj razini.

Igla na zemljopisnoj karti

Zastupanje vas u Europskom parlamentu

Europski zastupnici zastupaju također i vas na europskoj razini, radeći u odborima Europskog parlamenta s predstavnicima drugih zemalja.

Europski zastupnici zastupaju također i vas na europskoj razini, radeći u odborima Europskog parlamenta s predstavnicima drugih zemalja.

Klub zastupnika EPP-a  bio je prvi koji je uspostavio formalnu strukturu za izgradnju snažnih odnosa sa strankama EPP-a koje su zastupljene u nacionalnim parlamentima.

Vjerujemo da naš politički dijalog sa skupinama u nacionalnim parlamentima pomaže da pomognemo EU da bolje odgovori na potrebe svojih građana. Osim toga, on također jača legitimitet naših prioriteta i inicijativa u EP.

Zajedničkim radom donosimo bolje zakone, približavamo se našim građanima i jačamo europsku demokraciju.