Εκλέγετε τους Ευρωβουλευτές σας για να εκπροσωπήσουν την περιφέρεια και το εθνικό κόμμα σας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέλη από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ προσχωρούν σε ομοϊδεάτισσες  ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες μέσω αντιπροσωπειών των χωρών τους (εθνικές αντιπροσωπείες). Κάθε επικεφαλής αντιπροσωπείας στην Ομάδα μας εκπροσωπεί ένα εθνικό κόμμα ή μια αντιπροσωπεία που απαρτίζεται από διάφορα εθνικά κόμματα.

Ποιό είναι το έργο των Ευρωβουλευτών σας

Ανακαλύψτε πώς οι ευρωβουλευτές που εκλέγετε αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντά σας  στα νομοθετικά και πολιτικά ζητήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Καρφιτσωμένη πινέζα σε έναν χάρτη

Εκπροσωπώντας σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Οι ευρωβουλευτές σάς εκπροσωπούν επίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμμετέχοντας στις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μαζί με τους ομολόγους τους από άλλες χώρες.

Εδώ, και στην Ολομέλεια, θα ψηφίσουν για την εφαρμογή των κεντροδεξιών πολιτικών που συμφώνησε η Κ.Ο. και που κατάρτησαν το πολιτικό μας πρόγραμμα.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ υπήρξε η πρώτη ομάδα που δημιούργησε μια επίσημη δομή για την οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων με τα κόμματα του ΕΛΚ που εκπροσωπούνται στα εθνικά κοινοβούλια.

Πιστεύουμε ότι ο πολιτικός διάλογος με τις ομάδες των εθνικών κοινοβουλίων συμβάλει στο να βοηθήσουμε την ΕΕ να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών της. Εκτός αυτού, ενισχύει επίσης τη νομιμότητα των προτεραιοτήτων και των πρωτοβουλιών μας στο ΕΚ.

Χάρη στην συνεργασία, θεσπίζουμε καλύτερους νόμους, γεφυρώνουμε την απόσταση με τους πολίτες μας και ενισχύουμε την ευρωπαϊκή δημοκρατία.